İtalyanca Türkçe Sözlük Z Harfiyle Başlayan Kelimeler

İtalyanca Türkçe Sözlük

/ İtalyanca Türkçe Sözlük / İtalyanca Türkçe Sözlük Z

    20

             Z

İtalyanca Z

İtalyanca Z ile Başlayan Kelimeler

zaffata,f kötü koku.
zafferano,m safran.
zaffiro,m safir.
zaino,m sırt çantası.
zampa,m pençe.
zampillare,i fışkırmak.
zampillo,m fıskiye.
zampone,m büyük pençe; jambon.
zanna,f kimi hayvanların ağzından dışarı uzanan uzun diş; fildişi.
zanzara,f sivrisinek.
zappa,f kazma.
zappare,t kazmalamak, kazmayla çalışmak.
zar,m çar.
zarina,f çariçe.
zattera,f sal.
zavorra,f sofra.
zazzera,f omuzlara dek uzanan saç.
zelante,ag gayretli, becerikli.
zelantemente,av gayretle.
zelo,m çaba; maharet.
zero,m sıfır.
zia,f teyze, hala.
zio,m amca, dayı.
zitella,f evlenmemiş, evde kalmış.
zitto,ag susan, konuşmayan; sessiz.
zoccolo,m nalın; toynak; dört ayaklı memelilerin çoğunun ayak ya da tırnağına verilen ad.
zodiaco,m burç, zodyak.
zolfo,m kükürt.
zolla,f toprak parçası, parsel.
zona,f bölge (zona cuscinetto: tampon bölge).
zoologia,f hayvanbilim, zooloji.
zoologico,ag hayvanbilimsel, zoolojik.
zoppicare,i topallamak.
zoppo,ag topal.
zotico,ag kaba.
zucca,f kabak.
zuccherare,t şekerlemek, şeker serpmek.
zuccherino,ag şekerli.
zucchero,m şeker.
zuffolare,ti birisinin kulağına birşey fısıldamak; çınlamak, vınlamak; ıslık çalmak.
zuppa,f çorba; kargaşa.
zuppiera,f çorba kasesi.
Zurigo,f Zürih.
zuzzurellona,f şımarık çocuk.
zuzzurellone,m şımarık çocuk.