İtalyanca Türkçe Sözlük L Harfiyle Başlayan Kelimeler

İtalyanca Türkçe Sözlük

/ İtalyanca Türkçe Sözlük / İtalyanca Türkçe Sözlük L

    9

             L

İtalyanca L

İtalyanca L ile Başlayan Kelimeler

la,pr onu (dişi).
La,pr sizi (nezaket).
là,av orada, oraya.
labbro,m dudak; kıyı, kenar.
lacerare,t kesmek, parçalamak.
lacerazione,f kesme, parçalama.
lacuna,f boşluk.
lacustre,ag göl ile ilgili; gölde yaşayan.
ladra,f hırsız.
ladro,m hırsız.
lago,m göl.
laico,ag laik.
lambire,t sıyırıp geçmek (isc+-).
lamentare,t şikayet etmek; ağlayıp sızlanmak.
lana,f yün.
lancia,f mızrak.
lanciamento,m fırlatma; halka tanıtım.
lanciare,t fırlatmak; halka tanıtmak.
languire,i zayıf düşmek (isc+-).
lapis,m kurşun kalem.
lapsus,m sürçme (lapsus linguae:dil sürçmesi).
largo,ag geniş; m açık deniz (prendere il largo: denize açılmak).
larice,m çam.
lasciare,t bırakmak; terk etmek; izin vermek (lasciare perdere: boşvermek).
lasso,m dönem, devre.
lastra,f tabaka, levha.
laterizio,ag pişmiş topraktan yapılmış (es. materiale laterizio); pişmiş toprakla ilgili (es. industria laterizia).
latitudine,f (geog.) enlem.
latrare,i havlamak.
latrina,f tuvalet (sin. gabinetto).
latta,f teneke.
latte,m süt.
lattosio,m (chim.) laktoz, süt şekeri.
lava,f lav.
lavagna,f bir çeşit kil.
lavare,t yıkamak.
lavarsi,r yıkanmak.
lavorare,ti çalışmak, işlemek.
lavoro,m çalısma, iş.
le,pr (dişi) onları, ona.
Le,pr sizleri, size.
leccare,t yalamak.
leccio,m pırnal meşesi.
lega,f konfederasyon.
legare,t bağlamak.
legato,ag ile ilişkili.
leggenda,f efsane.
leggere,t okumak.
leggerezza,f yeğnilik, hafiflik; ciddiyetsizlik.
leggero,ag hafif, yeğni.
leggiero,ag hafif, yeğni.
legistazione,f yasama; mevzuat.
legname,m tahta; kalas.
legume,m sebze.
lei,pr o (dişi).
Lei,pr siz (incelik).
Leida,f Leiden.
lembo,m (elbise için) uç; parça.
lente,f mercek.
lentezza,f yavaşlık.
lento,ag yavaş, ağır.
lenzuolo,m çarşaf.
leone,m aslan.
lessare,t haşlamak.
lettera,f mektup; harf.
letterario,ag yazınsal, edebi.
letteratura,f yazın, edebiyat.
letto,m yatak.
levare,t kaldırmak.
lezione,f ders.
lezzo,m kötü koku. IWC Replica Watches
li,pr onları (erkek).
lì,av orada, oraya.
Libano,m Lübnan.
libellula,f (bio.) kızböceği; yusufçuk.
liberare,t serbest bırakmak.
libero,ag özgür.
librare,t tartmak.
libro,m kitap.
licenziamento,m işten atılma, işine son verilme.
licenziare,t işten atmak; diploma vermek.
liceo,m lise.
lieve,ag hafif; az, biraz.
lievito,m maya.
lima,f eğe.
lingua,f dil.
linguaggio,m dil.
Lione,f Lyon.
liquefare,i erimek.
liquefarsi,r erimek.
lira,f liret.
liscio,ag düz.
Lisbona,f Lizbon.
litigare,t tüketmek.
litro,m litre.
lo,pr onu (erkek).
lode,f övgü.
lodevole,ag övülecek, övülesi.
logoramento,m eskime, yıpranma.
logorare,t eskitmek, yıpratmak; bozmak; ziyan etmek, boşuna harcamak.
logorarsi,r eskimek, yıpranmak.
longevo,ag uzun ömürlü.
longitudine,f (geog.) boylam.
lontananza,f uzaklık.
lontano,ag uzak.
loquace,ag geveze.
loquacità,f gevezelik.
lordo,ag brüt.
loro,pr onlar.
Loro,pr siz (incelik).
losco,ag kuşkulu, karanlık.
lotta,f savaşım, mücadele.
lottare,i güreşmek.
lucchetto,m asma kilit.
luccicare,i parıldamak.
lucciola,f ateş böceği.
luce,f ışık.
lucente,ag parlak.
lucentezza,f parlaklık.
lucidare,t cilalamak.
luglio,m temmuz.
lui,pr o (erkek).
lunedì,m pazartesi.
lungo,ag uzun; boyunca.
luogo,m yer.
lusingare,t yaltaklanmak.
Lussemburgo,f Lüksemburg.
lutto,m yas tutma.