İtalyanca Türkçe Sözlük U Harfiyle Başlayan Kelimeler

İtalyanca Türkçe Sözlük

/ İtalyanca Türkçe Sözlük / İtalyanca Türkçe Sözlük U

    18

             U

İtalyanca U

İtalyanca U ile Başlayan Kelimeler

ubbriaco,ag esrik, sarhoş.
ubriaco,ag esrik, sarhoş.
uccello,m kuş.
uccidere,t öldürmek.
uccisione,f öldürme.
udire,t duymak, işitmek (düzensizdir, odire olarak çekilir).
udito,m duyuş, duyma.
ufficio,m büro, ofis.
ugello,m (mecc.) meme.
uguaglianza,f eşitlik.
uguale,ag eşit, denk.
uliva,f zeytin.
ultimo,ag son, sonuncu.
ultravioletto,m morötesi ışık; ag morötesi.
umido,ag ıslak, yaş.
umore,m mizah; ruh hali.
una,f bir.
unanimamente,av oybirliğiyle.
undici,m on bir.
ungere,t yağlamak.
unghia,f tırnak.
unità,f birim; birlik.
universo,m evren.
uno,m bir.
untuoso,ag yağlı.
uomo,m adam, erkek.
uovo,m yumurta (pl. uove, f).
uragano,m kasırga.
uranio,m (chim.) uranyum.
Urano,m (astr.) Uranüs.
urgente,ag ivedi, acil.
urgenza,f ivedilik, acillik.
urlare,i bağırmak, çığlık atmak.
urlo,m çığlık.
URSS,f SSCB (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche).
urtare,t çarpmak, vurmak; i çarpmak.
urtarsi,r çarpışmak.
urto,m vurma, vuruş.
usanza,f alışkanlık.
usare,t kullanmak; alışkan olmak, alışkanlık sahibi olmak.
uscio,m kapı.
uscire,i çıkmak (düzensizdir).
uscita,f çıkış.
uso,m kullanım, kullanış, kullanılış.
ustorio,ag yakan.
usura,f yıpranma.
usurare,t yıpratmak.
usurarsi,r yıpranmak.
utile,m yarar, fayda; ag yararlı.
uva,f üzüm.