İtalyanca Türkçe Sözlük a Harfiyle Başlayan Kelimeler

İtalyanca Türkçe Sözlük

/ İtalyanca Türkçe Sözlük / İtalyanca Türkçe Sözlük A

    1

             A

İtalyanca A

İtalyanca A ile Başlayan Kelimeler

abate,m başrahip.
abbacare,i hesaplamak.
abbagliare,t gözünü kamaştırmak.
abbaiare,i havlamak, ürümek.
abbandonare,t bırakmak, terketmek.
abbassare,t sarkıtmak; alçaltmak; düşürmek.
abbastanza,av oldukça, epey.
abbattere,t devirmek; aşağı atmak.
abbazia,f manastır.
abbellire,t güzelleştirmek (isc+).
abbellirsi,r güzelleşmek (isc+).
abbenchè,co karşın, rağmen.
abbeverare,t sulamak; su içirmek.
abbigliamento,m elbise, giyim kuşam.
abbigliare,t giydirmek.
abbinare,t çiftlemek; ilişkilendirmek.
abboccare,t oltaya vurmak; ağzına kadar doldurmak.
abbondare,i bolluk içinde olmak.
abbonire,t yatıştırmak (isc+).
abbonirsi,r yatışmak (isc+).
abbono,m izin.
abborrire,t tiksinmek (isc+-).
abbozzare,t taslak hazırlamak.
abbozzo,m taslak.
abbracciare,t kucaklamak.
abbreviare,t kısaltmak.
abbreviazione,f kısaltma.
abbronzare,t bronzlaştırmak.
abbronzarsi,r bronzlaşmak, yanmak.
abbrunare,t matem için siyah bayrak çekmek.
abbrustolire,t (ekmek vb) kızartmak (isc+).
abbuono,m izin.
abdicare,i tahttan inmek; t tahttan indirmek.
abdicazione,f tahttan inme; tahttan indirilme.
abete,m köknar ağacı.
abile,ag gücü yeter, yapabilir.
abilità,f güç, yetenek.
abilitare,t güçlendirmek, yeterli hale getirmek.
abisso,m uçurum.
abitabile,ag oturulabilir.
abitante,ag oturan.
abitare,ti (-de) oturmak.
abitazione,f oturma, ikamet.
abito,m giysi; alışkanlık.
abituare,t alıştırmak.
abituarsi,r alışmak.
abitudine,f alışkanlık.
abiurare,t yeminle vazgeçmek.
ablativo,m -den hali.
abluzione,f yıkanma, aptes.
abolire,t kapatmak, ortadan kaldırmak, lağvetmek (isc+).
abolizione,f kapatma, ortadan kaldırma.
aborto,m çocuk düşürme; düşük; canavar.
abrasione,f sıyrık; aşınma.
abrogare,t kaldırmak, yürürlükten kaldırmak.
abrupto,av aniden.
abusare,t kötü kullanmak; yanlış kullanmak.
abuso,m yanlış kullanım.
acacia,f akasya.
accadere,i olmak, başa gelmek.
accalorare,t ısıtmak; tahrik etmek.
accalorarsi,r tahrik olmak.
accampare,t kamp kurmak; kampa yerleştirmek.
accamparsi,r kamp yapmak.
accanire,t inat etmek (isc+).
accanto,pr yanında.
accarezzare,t okşamak; sevmek.
accasare,t evlenmek.
accasciare,t yere sermek; yere yatırmak.
accattone,m dilenci.
accecare,t kör etmek; gözlerini kamaştırmak.
accelerare,t hızlandırmak.
accendere,t yakmak.
accennare,t işaret etmek.
accenno,m işaret.
accensione,f ateşleme.
accento,m vurgu (accento graffico: vurgu imi).
accentrare,t merkezileştirmek.
accentuare,t vurgulamak.
accertare,t sağlamak, temin etmek; doğrulamak.
acceso,ag yanmış.
accessibile,ag ulaşılabilir, erişilebilir.
accesso,m erişim; izin.
accessorio,m aksesuar.
accettabile,ag kabul edilebilir.
accettare (di),t (-meyi) kabul etmek.
acciaieria,f çelik işlemeciliği.
acciaio,m çelik.
accidentalmente,av kazayla; şans eseri.
accidente,m kaza.
accidia,f tembellik.
accigliarsi,r kaş çatmak.
acciuga,f hamsi.
acclamare,t alkışlamak.
accludere,t içermek.
accodare,t arkaya koymak.
accogliere,t almak; kabul etmek; hoş karşılamak.
accomodamento,m uyma; uydurma.
accomodare,t ayarlamak; uydurmak.
accontentare,t memnun olmak.
acconto,m hesap.
accoppiare,t çiftlemek, birleştirmek; evlendirmek.
accorato,ag üzgün.
accorciamento,m kısalmak, kısaltmak.
accorciare,t kısaltmak, budamak.
accordare,t bağışlamak, vermek; akord etmek.
accordarsi,r anlaşmak.
accorgersi (di),r dikkat etmek; algılamak; farkına varmak.
accorgimento,m beceriklilik; zekâ.
accortezza,f anlayış.
accostare,t yaklaşmak.
accredità,f güvenilirlik.
accreditare,t güvenmek; kredi açmak.
accrescere,t artırmak.
accudire,i yapmak (accudire alle facende: işlemi yapmak); t yardım etmek; t bakmak (isc+).
accumulare,t biriktirmek.
accumularsi,r birikmek.
accumulazione,f birikme.
accuratamente,av doğru olarak; dikkatlice.
accurato,ag doğru.
accusare,t suçlamak, itham etmek.
accusativo,m -i hali.
accusato,m sanık.
accusatore,m davacı.
acefalo,ag kafasız.
acerbo,ag olmamış, ham.
acero,m akçaağaç.
aceto,m sirke.
acetoso,ag ekşi.
acidezza,f asitlik.
acidità,f asitlik.
acido,m asit.
acqua,f su.
acquario,m akvaryum.
acquattarsi,r gizlenmek, saklanmak.
acquedotto,m kemerli su yolu.
acqueo,ag suyla ilgili (vapore acqueo: su buharı).
acquerello,m suluboya.
acquietare,t sakinleştirmek.
acquietarsi,r sakinleşmek.
acquirente,m alıcı.
acquisire,t (bir şeye) hak kazanmak (isc+).
acquistare,t kazanmak; elde etmek.
acume,m keskinlik; keskin zekâ.
acustico,ag akustik.
ad,pr -ye, -de.
adagiare,t yatırmak.
adagio,av yavaşça.
adattabile,ag uydurulabilir, uyabilir.
adattare,t uydurmak.
adatto,ag uygun.
addensare,t yoğunlaştırmak.
addenso,ag yoğun.
addentare,t ısırmak.
addestrare,t eğitmek.
addietro,av önce.
addirittura,av elbette, mutlaka; doğrudan.
additare,t göstermek; işaret etmek.
addizione,f toplam.
addobbare,t güzelleştirmek; dekore etmek.
addolorare,t ağrıtmak.
addome,m göbek.
addomesticare,t evcilleştirmek.
addormentare,t sallayarak uyutmak.
addossare,t yüklemek.
addurre,t öne sürmek.
adeguare,t uydurmak.
adempire,t yerine getirmek (isc+-).
aderente,ag destekçi.
aderenza,f yapışma; yapışıklık.
adesione,f yapışma.
adesivo,ag yapışkan.
adesso,av şimdi.
adiacente,ag komşu, yakın.
adiacenza,f komşuluk, yakınlık.
adibire,t tahsis etmek (isc+).
adirare,t sinirlendirmek.
adito,m erişim.
adocchiare,t gözünü dikip bakmak.
adombrare,t gölgelendirmek.
adoperare,t kullanmak.
adorabile,ag tapılacak; çok güzel.
adorare,t tapmak; sevmek.
adoratore,m tapınan; aşık.
adoratrice,f tapınan; aşık.
adorazione,f tapma, tapınma.
adornare,t güzelleştirmek; dekore etmek.
adottare,t kabul etmek, benimsemek.
adozione,f kabul etme.
adulare,t dalkavukluk etmek.
adulatore,m dalkavuk.
adulatrice,f dalkavuk.
adulazione,f dalkavukluk.
adulterare,t saflığını bozmak.
adulto,ag yetişkin.
adunanza,f buluşma.
aerare,t havalandırmak.
aereo,m uçak (aereo da combattimento: savaş uçağı).
aeroplano,m uçak (aeroplano a reazione: tepkili uçak).
aeroporto,m havaalanı.
afa,f kapalılık, sıkıntılılık (hava için).
affabile,ag ince, kibar, nazik.
affabilità,f incelik, nezaket.
affacciare,t göstermek, işaret etmek.
affamamento,m aç olma.
affamare,t açlığa, kıtlığa itmek; aç bırakmak.
affamato,ag aç.
affannare,t sıkmak, usandırmak, bezmek.
affare,m iş.
affarista,m vurguncu.
affatto,av tümüyle (niente affatto: hiç, hiç de).
affermare,i onaylamak.
affermativo,ag onaylayıcı.
afferrare,t sıkıca kavramak.
affettare,t etkilemek.
affettuoso,ag seven, şefkatli.
affiancare,t yan yana koymak.
affiatare,t bir araya getirmek.
affibbiare,t el sıkmak.
affidabile,ag güvenilir.
affidare,t güvenmek; emanet etmek.
affilare,t bilemek.
affiliare,t kabul etmek (üyeliğe, arkadaşlığa, evlatlığa).
affinchè,co -mesi için, -sin diye.
affine,ag benzer.
affinità,f benzerlik; ilişki.
affiorare,i yüzeye çıkmak, yüzeyde belirmek.
affissare,t eklemek.
affisso,m önek.
affittare,t kiralamak.
affitto,m kira.
affliggere,t keder vermek, üzmek, acı vermek.
afflizione,f keder, acı.
affluente,ag akan; bol.
affluenza,f bolluk, bereket.
affogare,ti suda boğmak; suya batmak.
affollare,t kalabalık oluşturmak.
affollarsi,r kalabalığa katılmak.
affondare,ti suya batırmak; suya batmak.
affondarsi,r suya batmak.
afforzare,t güçlendirmek.
affrancare,t serbest bırakmak.
affrettare,t hızlandırmak.
affrontare,t karşı gelmek; karşı karşıya getirmek.
affumicamento,m tütsüleme.
affumicare,t tütsülemek.
Afganistan,f Afganistan.
afgano,ag Afgan.
afono,ag sesi kısılmış.
afoso,ag sıkıcı (hava).
Africa,f Afrika.
agenda,f günlük.
agente,m acente.
agenzia,f acente bürosu.
agevole,ag kolay; rahat.
agevolmente,av kolaylıkla, rahatlıkla.
agganciare,t kanca vb ile bağlamak.
aggettivo,m sıfat.
aggiogare,t boyunduruğa koşmak; eş yapmak.
aggiornamento,m erteleme; ertelenme.
aggiornare,t ertelemek.
aggirare,t kuşatmak, çevresini sarmak.
aggiudicare,t ödüllendirmek.
aggiungere,t eklemek.
aggiustare,t düzenlemek, ayarlamak, onarmak.
agglutinante,ag bitişken (dil).
agglutinazione,f bitişme, birleşme.
aggrandire,t genişletmek (isc+).
aggrappare,t yakalamak; tutmak.
aggravare,t daha kötü duruma getirmek.
aggressore,m saldırgan.
aggruppare,t kümelemek.
agiatezza,f kolaylık.
agile,ag çevik.
agio,m kolaylık.
agire,t davranmak (isc+).
agitazione,f kışkırtma.
aglio,m sarımsak.
agnello,m kuzu.
ago,m dikiş iğnesi.
agonia,f kıvranma; ısdırap.
agonizzare,i kıvranmak, ölmek üzere olmak.
agosto,m ağustos.
agricolo,ag tarımsal.
agricoltore,m çiftçi.
agricoltura,f tarım, ziraat.
agro,ag ekşi.
agronomo,m çiftçi.
agrumi,m turunçgiller (çoğul).
aguzzare,t ucunu sivriltmek.
aitante,m güçlü.
aiuola,f çiçeklik.
aiutare,t yardım etmek.
aiuto,m yardım.
Aja,f Lahey (her zaman tanımlık ile kullanılır: l'Aja).
alba,f tan, şafak.
albanese,ag Arnavut.
Albania,f Arnavutluk.
albeggiare,i tan ağarmak; ağarmak.
alberare,t ağaçlandırmak.
albergo,m otel.
albero,m ağaç.
albicocca,f kayısı.
albino,ag akşın, albino.
albume,m yumurtanın beyazı (sin. il bianco dell'uovo, la chiara dell'uovo).
alcole,m alkol.
alcool,m alkol.
alcoolico,ag alkolik.
alcoolista,ag alkolik.
alcuno,pn hiç, hiçbir, hiçbiri.
aleatorio,ag şansa bağlı.
alfa,f alfa.
alfabeticamente,av abece sırasıyla, alfabetik olarak.
alfabetico,ag alfabetik.
alfabeto,m abece, alfabe.
alga,f deniz yosunu.
algebra,f cebir.
algebrico,ag cebirsel.
algoritma,m algoritma.
alienare,t yabancılaştırma.
alienazione,f yabancılaşma.
alimentare,t beslemek.
alimentazione,f besleme.
alimento,m yiyecek.
alito,m soluk; meltem.
allagare,t taşmak.
allargare,t genişletmek, büyütmek.
allarmare,t alarma geçirmek.
allarme,m alarm.
allattare,t emzirmek.
alle volte,av kimileyin, bazen.
alleanza,f birleşme, ittifak.
alleato,m müttefik.
allegare,t ileri sürmek.
allegoria,f simgelerle göz önünde canlandırma.
allegro,ag şen, neşeli.
allenare,t çalıştırmak, hazırlamak.
allenatore,m eğitici.
allentare,t rahatlatmak.
allestimento,m hazırlık.
allestire,t hazırlamak (isc+).
allettare,t ayartmak, cezbetmek.
allevamento,m hayvan yetiştiriciliği.
allevare,t yetiştirmek, büyütmek.
allevatore,m hayvan yetiştiricisi, hayvan bakıcısı.
alleviare,t hafifletmek.
allievo,m öğrenci.
allodola,f tarla kuşu.
allontanare,t işten çıkarmak.
allora,av öyleyse, o halde.
allorché,co ne zaman, -diği zaman.
alloro,m defne.
allucinazione,f halüsinasyon.
alludere,t ima etmek.
alluminio,m alüminyum.
allungare,t uzatmak; sündürmek; sulandırmak.
allusione,f ima.
allusivo,ag imalı.
alluvione,f sel.
almeno,av en azından, hiç olmazsa, hiç değilse.
alno,m kızılağaç (sin. ontano).
alpinismo,m dağcılık.
alpinista,m dağcı.
alquanto,ag biraz, bir miktar; av oldukça.
altalena,m tahteravalli.
altamente,av yüksekçe.
altare,m mihrap.
alterare,t değiştirmek.
alterazione,f değişim, değişme.
altercare,i tartışmak.
alternare,t almaşık yapmak, sırayla yapmak.
altezza,f yükseklik.
altezzoso,ag kibirli, tepeden bakan.
altipiano,m yayla, plato.
altitudine,f (geog.) yükseklik, rakım.
alto,ag yüksek, uzun boylu (in alto: üst katta).
altrettanto,ag bir o kadar daha, eşit miktarda.
altrettanto,av aynı biçimde, bilmukabele.
altrimente,av yoksa, aksi halde.
altrimenti,av yoksa, aksi halde.
altro,ag başka, değişik.
altronde,av başka bir yerden; öte yandan.
altrove,av başka yerde.
altruismo,m özgecilik.
altura,f yükseklik.
alunno,m öğrenci.
alzare,t kaldırmak.
alzarsi,r kalkmak.
amabile,ag sevimli, cana yakın.
amabilità,f sevimlilik, cana yakınlık.
amalgama,m amalgam.
amante,mf seven, sevgili.
amare,t sevmek, beğenmek.
amarena,f vişne.
amarezza,f acılık; üzgün olma.
amaro,ag acı.
ambasceria,f büyükelçilik.
ambasciata,f elçilik.
ambasciatore,m elçi.
ambedue,ag ikisi.
ambedue,pr ikisi de, her ikisi.
ambiente,m ortam; çevre.
ambiguità,f belirsizlik; iki anlama gelebilirlik.
ambizione,f hırs.
ambizioso,ag hırslı.
ambra,f amber.
ambulanza,f cankurtaran; cerrahi.
amenità,f tatlılık, letafet.
amianto,m (chim.) amyant.
amica,f kız arkadaş.
amicizia,f arkadaşlık.
amico,m erkek arkadaş.
amico,av arkadaşça.
ammaccare,t zedelemek, çürütmek.
ammaccarsi,r zedelenmek, çürümek.
ammalare,i sayrı olmak, hastalanmak.
ammalarsi,r sayrı olmak, hastalanmak.
ammalato,ag sayrı, hasta.
ammassare,t biriktirmek.
ammazzare,t öldürmek.
ammazzarsi,r kendini öldürmek, intihar etmek.
ammenda,f düzeltme, ıslah etme.
ammendare,i düzeltmek, ıslah etmek.
ammettere,t kabul etmek; içeri almak.
amministrare,t yönetmek.
amministratore,m yönetici.
amministratrice,f yönetici.
ammirare,t hayran olmak.
ammiratore,m istekli; evlenmek isteyen.
ammiratrice,f istekli; evlenmek isteyen.
ammissibile,ag izin verilebilir.
ammissione,f izin.
ammoniaca,f (chim.) amonyak.
ammontare,ti yığmak, biriktirmek.
ammortamento,m amortisman.
ammortizzamento,m amortisman.
ammortizzare,t parasını verip almak; borcunu ödemek.
amnesia,f bilinç yitimi, amnezi.
amnistia,f genel af.
amore,m sevgi, tutku, aşk.
amorevole,ag sevgili.
amorfo,ag amorf.
ampiamente,av bolca.
ampiezza,f genlik; genişlik.
ampio,ag bol, çok.
ampliare,t genişletmek.
amputare,t kesmek.
amuleto,m muska.
anagrafe,f kayıt memurluğu.
anagramma,m evirmece, anagram.
analfabeta,mf okuma-yazma bilmeyen.
analfabetismo,m okuma-yazma bilmeyiş.
analisi,f çözümleme, analiz.
analizzare,t çözümleme yapmak, analiz etmek.
analizzatore,m analizci, analizör.
analogamente,av benzer biçimde.
analogia,f benzerlik, benzeşme.
analogo,ag benzer.
anarchia,f anarşi; kargaşa.
anatomia,f anatomi.
anatra,f ördek.
anca,f kalça.
anche,av de, dahi, bile.
ancora,av henüz, daha.
andare,i gitmek.
andare via (.-. ..),i çekip gitmek.
andarne,i tehlikede olmak (ne va la vita: hayatım tehlikede).
andarsene,r çekip gitmek, defolmak.
andatura,f yürüyüş yolu.
anello,m yüzük.
anestesia,f anestezi.
anfibio,ag ikiyaşayışlı, amfibi.
anfora,f amfora.
angelo,m melek.
angolare,ag açısal.
angolo,m açı.
angoscia,f acı, ısdırap.
anguria,f karpuz.
angustia,f sıkıntı; yoksulluk.
angusto,ag dar.
anima,f can, ruh.
animale,m hayvan.
animare,t yaşama sokmak; neşelendirmek.
animo,m yürek, cesaret.
animosità,f kin, garez.
anitra,f bkz. anatra.
annacquare,t sulandırmak.
annata,f yıl, bir yıllık zaman.
annebbiare,ti bulutlanmak; sislenmek.
annegare,ti suda boğmak; suda boğulmak.
annegarsi,r suda boğulmak.
annerire,t karartmak (isc+).
annerirsi,r kararmak (isc+).
annessione,f ilhak.
annesso,ag bağlı.
annettere,t katmak, bağlamak, eklemek; ilhak etmek.
annidare,ti barındırmak, saklamak; barınmak, saklanmak.
annientare,t yok etmek.
anno,m yıl.
annodare,t düğümlemek.
annoiare,t rahatsız etmek, sıkmak.
annotare,t not koymak.
annotazione,f not.
annoverare,t saymak.
annuale,ag yıllık.
annuire,i işaretle onaylamak; onaylamak (isc+).
annullare,t iptal etmek; yok etmek.
annunciatore,m spiker.
annunziare,t duyurmak, anons etmek.
annusare,t koklamak.
ano,m anüs.
anomalia,f aykırılık, anormallik.
anonimo,m ortak, anonim.
anormale,ag olağandışı, anormal.
ansia,f merak; kaygı.
ansietà,f merak; kaygı.
ansiosamente,av merakla; kaygıyla.
ansioso,ag meraklı; kaygılı.
Antartide,f Antartika.
ante,av önce.
antenato,m ata, cet.
anteriore,ag önceki.
anticamera,f giriş, lobi.
antichità,f eskilik; antika.
anticipare,ti zamanından önce yapmak; peşin ödemek; ödünç vermek.
anticipatamente,av zamanından önce; peşin olarak.
anticipato,ag zamanından önce yapılan.
antico,ag eski.
antigelo,m antifriz.
antilope,f antilop.
antipasto,m çerez, meze.
antipatia,f sevmeme, antipati.
antipatico,ag antipatik.
antitesi,f karşısav.
antologia,f seçki.
antonimo,m karşıt anlamlı sözcük.
antro,m mağara, in.
anzi,av tersine.
anzianità,f yaşlılık; kıdem.
anziano,ag yaşlı.
anzichè,co -den çok.
apatia,f ilgisizlik.
ape,f arı.
apertamente,av açıkça.
aperto,ag açık.
apertura,f açılış.
apice,m doruk, tepe.
apocrifo,ag sahte, sonradan uydurulmuş.
apologia,f savunma.
apostolo,m havari.
apostrofare,t tırnak içine almak.
apostrofo,m tırnak imi.
appagare,t tatmin etmek.
appaiare,t (hayvanları vb) çiftleştirmek, eş yapmak.
appalto,m anlaşma.
apparecchiare,t hazırlamak.
apparenza,f görünüş.
apparire,i gibi görünmek (isc+).
appartamento,m daire.
appartenente,ag -ye ait olan.
appartenenza,f bağlı olan.
appartenere,i -ye ait olmak.
appassionato,ag tutkun.
appellare,ti başvurmak; adlandırmak.
appello,m çağrı; toplantı.
appena,av -ir -mez, henüz, daha yeni; yalnızca.
appendere,t asmak.
appendice,f ek; körbağırsak.
appestare,ti hastalık bulaştırmak; lekelemek; (pis) kokmak.
appestato,ag vebalı; hastalıklı; lekeli; (pis) kokan.
appetito,m iştah.
appianare,t düzeltmek, düzleştirmek.
appiattire,t düzleştirmek, düzeltmek (isc+).
appicciare,t (tutkalla vb) yapıştırmak.
appiccicare,t (tutkalla vb) yapıştırmak.
appiccicoso,ag yapışkan.
applaudire,t alkışlamak (isc+-).
applauso,m alkış.
applicabile,ag uygulanabilir.
applicare,t uygulamak.
applicazione,f uygulama.
appoggiare,t dayamak.
apportare,t getirmek, taşımak.
apprendere,t öğrenmek.
apprendimento,m öğrenme; algılama.
apprezzare,t değer biçmek; tahmin etmek.
approccio,m yaklaşım.
approdare,i karaya çıkmak.
approfittare,i kazanmak, kazanç elde etmek.
approntare,t hazırlamak, hazır etmek.
approssimare,t yaklaşmak.
approvare,t onaylamak.
approvvigionamento,m erzak sağlama; mühimmat sağlama.
appuntamento,m buluşma, randevu.
appuntare,t bilemek, keskinleştirmek.
appunto,av tam, tam olarak.
appunto,m not.
appurare,t araştırmak.
appuzzare,i kötü kokmak.
aprile,m nisan.
aprimento,m açılış.
aprire,t açmak (düzensizdir).
aquila,f kartal.
aquilone,m kuzey rüzgarı; büyük kartal; uçurtma.
Arabia Saudita,f Suudi Arabistan.
arabo,ag Arap; Arapça.
arabo saudito,ag Suudi Arabistanlı.
aragosta,f ıstakoz.
arancia,f portakal.
aranciata,f portakal suyu.
arare,t sabanla sürmek.
aratro,m saban.
arbitrario,ag keyfi.
arbusto,m çalı.
arcaico,ag arkaik, eski.
archeologo,m kazıbilimci, arkeolog.
architettura,f mimarlık.
archiviare,t arşivlemek.
archiviatore,m arşivci.
archiviazione,f arşivleme.
archivio,m arşiv.
arcigno,ag kaba, sert, hırçın.
arcipelago,m takımada.
arco,m kavis; yay.
arcobaleno,m gökkuşağı.
ardere,i yanmak.
ardore,m sıcaklık, hararet.
arduo,ag zor.
area,f alan; yüzey.
arena,f kum; arena.
argento,m gümüş.
argilla,f kil.
arginare,t bentle (su) tutmak.
argo,m (chim.) argon, A.
argomento,m konu.
arguto,ag keskin; nükteli.
arguzia,f gülmece, mizah.
aria,f hava, ortalık.
aridità,f kuruluk.
arido,ag kuru.
arioso,ag havadar.
aritmetica,f aritmetik.
aritmetico,ag aritmetikçi; aritmetiksel.
armadio,m dolap; gardırop.
armare,t silahla donatmak.
armato,ag silahlanmış.
arme,f silah.
Armenia,f Ermenistan.
armeno,ag Ermeni; m Ermenice.
armistizio,m bırakışma, mütareke.
armonia,f uyum, harmoni.
arnese,m araç, alet.
aroma,m hoş koku, koku.
arpa,f (mus.) harp.
arrabbiare,t çıldırtmak.
arrabbiarsi,r sinirlenmek.
arrampicare,i tırmanmak.
arrampicarsi,r tırmanmak.
arrangiare,t kotarmak, becermek.
arrecare,t taşımak; neden olmak.
arredare,t donatmak.
arredo,m mobilya.
arrenare,t karaya oturtmak; karaya oturmak.
arrestare,t durdurmak.
arricchire,ti zenginleştirmek; zenginleşmek (isc+).
arringare,ti söylev vermek.
arrivare,i varmak, ulaşmak.
arrogante,ag kibirli.
arroganza,f kibir, kurum.
arrogare,t evlat edinmek.
arrotare,t bilemek, keskinleştirmek.
arrotolare,t yuvarlamak; dürmek.
arrovelarsi,r öfkelenmek.
arsenico,m arsenik.
arte,f sanat.
articolo,m makale; tanımlık.
artificiale,ag yapay.
artificio,m beceri.
artifizio,m beceri.
artigiano,m zanaatçı.
artiglieria,f topçuluk.
artiglio,m pençe.
artista,m sanatçı.
arto,m üye (bacak, kol, yüzgeç gibi organlar).
arzillo,ag canlı, çevik.
ascella,f koltuk altı.
ascendere,t yükseltmek.
ascensore,m asansör.
ascesa,f yükselme.
ascesso,m çıban, apse.
ascia,f balta.
asciugamano,m havlu.
asciugamento,m kuruma; kurutma.
asciugare,ti kurumak; kurutmak.
asciutto,ag kuru.
ascoltare,ti dinlemek.
ascolto,m duyuş; gizlice dinleme.
ascondere,t saklamak.
asfalto,m asfalt.
asfissia,f boğma; boğulma.
asfissiare,t boğmak.
asfissiarsi,r boğulmak.
asilo,m sığınak; sığınma (asilo politico: siyasi sığınma)
asino,m eşek.
asola,f ilik (düğme için).
aspergere,t serpmek.
aspettare,ti beklemek; ummak.
aspirare,ti solumak; amaçlamak.
aspirina,f aspirin.
asportare,t uzaklaştırmak.
aspro,ag acı (tat); kulak tırmalayıcı.
assaggiare,t tatmak, tadına bakmak.
assai,av oldukça, epey.
assalto,m saldırı.
assassino,m katil, cani.
asse,m (mecc.) aks; eksen.
assecondare,t yardım etmek.
assediare,t kuşatmak.
assedio,m kuşatma.
assegnamento,m tahsis etme, ayırma.
assegnare,m paylaştırmak; kabul etmek.
assegnazione,f tahsis etme, ayırma.
assegno,m tahsis.
assemblea,f buluşma.
assennato,ag öngörülü, tedbirli.
assenso,ag onama, onay.
assente,ag olmayan.
assenza,f olmayış.
asserzione,f sav, iddia.
assessore,m belediye meclisi üyesi.
assestare,t düzenlemek.
assiale,ag eksenel.
assicurare,t güvence vermek.
assicurarsi,r önlem almak.
assiderare,ti dondurmak; donmak.
assidersi,r oturmak.
assiduità,f çalışkanlık, gayretlilik.
assiduo,ag çalışkan, gayretli.
assieme,av birlikte.
assillare,ti tahrik etmek.
assimilare,t benzetmek; özümlemek.
assimilazione,f benzetme; özümleme.
assistente,ag yardımcı; asistan.
assistenza,f yardım.
assistere,t yardım etmek.
asso,m as (kağıt oyununda); şampiyon.
associare,t ortak olmak.
associazione,f ortaklık.
assodare,ti sertleştirmek.
assoggettare,t itaat altına almak.
assolare,t güneşe maruz bırakmak.
assoluto,ag soyut.
assolvere,t temize çıkarmak; günahlarını bağışlamak.
assopirsi,r dalmak, kendinden geçmek, içi geçmek (isc+).
assorbente,ag emici; soğurucu.
assorbimento,m soğurma; soğrulma.
assorbire,t soğurmak, emmek (isc+-).
assordare,ti sağır etmek; sağır olmak.
assordire,ti v. assordare (isc+).
assuefazione,f uygunluk; kötü alışkanlık, müptelalık.
assumere,t varsaymak; işe almak.
assunzione,f varsayım.
assurdo,ag saçma.
asta,f sopa değnek.
astratto,m özet.
astrazione,f soyutlama.
astro,m yıldız.
astronomia,f gökbilim, astronomi.
astruso,ag anlaşılması zor.
astuccio,m kılıf, küçük kutu.
astuto,ag kurnaz.
astuzia,f kurnazlık.
ateismo,m tanrıtanımazlık, ateizm.
ateista,mf tanrıtanımaz, ateist.
Atene,f Atina.
ateo,ag tanrıtanımaz, ateist.
atlante,m atlas.
atleta,m atlet.
atmosfera,f atmosfer.
atomico,ag atoma ait, atomik.
atomo,m atom.
atrio,m hol, giriş.
atroce,ag merhametsiz.
atrocità,f merhametsizlik.
attaccare,t tutturmak; çivilemek; saldırmak.
attacco,m saldırı, hücum.
attecchire,i kök salmak, artmak (isc+).
atteggiamento,m davranış, tutum.
attendere,ti beklemek; ummak.
attendibile,ag güvenilir.
attendo,ag dikkatli.
attentare,i kalkışmak.
attentato,m suikast; saldırı; terörist saldırı.
attenuare,t azaltmak.
attenuarsi,r azalmak.
attenzione,f dikkat.
atterraggio,m uçak inişi.
atterramento,m uçak inişi.
atterrare,ti (uçak) inmek; yıkmak.
attesa,m beklenti.
attestare,t tanıklık etmek; tanık olmak; doğrulamak.
attiguo,ag bitişik, komşu.
attillato,ag sıkı saran (giysi vb).
attimo,m an.
attinente,ag bağlı; ilgili.
attingere,t çekmek (su vb).
attirare,t çekmek.
attitudino,m yetenek.
attivare,t etkinleştirmek.
attivazione,f etkinleşme; etkinleştirme.
attività,f etkinlik, aktivite.
attivo,ag etkin.
atto,ag uygun.
attore,m erkek oyuncu, aktör; davacı.
attorno (a ..),pr (-nin) çevresinde.
attraente,ag çekici.
attrattivo,ag çekici.
attraverso (una cosa),av (-nin) arasından.
attrazione,f çekim.
attrezzare,t donatmak.
attribuire,t vermek; atfetmek (isc+).
attrice,f bayan oyuncu, aktris.
attrito,m sürtünme; anlaşmazlık, sürtüşme.
attuabile,ag gerçekleştirilebilir.
attuale,ag şimdiki, güncel.
attualità,f gerçekleştirilebilirlik.
attualmente,av şimdiki.
attuare,t yapmak; sözünü tutmak.
attuazione,f tatbik etme, gerçekleştirme.
audace,ag yürekli, cesur.
augurare,t dilemek; kehanette bulunmak.
augurio,m dilek; kehanet.
aula,f avlu; (okulda) sınıf.
aumentare,ti artırmak, çoğaltmak; artmak, çoğalmak.
aumento,m artış.
aureo,ag altından yapılmış.
aurora,f gün doğuşu.
ausiliario,ag yardımcı.
ausilio,m yardım.
auspicare,t ummak.
austerità,f sertlik, haşinlik.
austero,ag ciddi.
Australia,f Avustralya.
australiano,ag Avustralyalı.
Austria,f Avusturya.
austriaco,ag Avusturyalı.
autentico,ag gerçek, otantik.
autista,m sürücü, şoför.
auto,m (motorlu) araba; taksi.
autobus,m otobüs.
autocarro,m kamyon.
autoesplicativo,ag kendi kendini açıklayan.
automaticamente,av kendiliğinden, otomatik olarak.
automatico,ag otomatik.
automobile,mf otomobil.
autonomo,ag özerk.
autore,m yazar.
autorevole,ag yetkili.
autorità,f otorite; güç.
autorizzare,t güçlendirmek.
autorizzazione,f güçlendirme.
autostop,m otostop (fare l'autostop: otostop yapmak).
autostoppista,mf otostopçu.
autrice,f yazar.
autunno,m güz, sonbahar.
avallare,t garanti etmek.
avallo,m garanti.
Avana,f Havana (her zaman tanımlık ile kullanılır: l'Avana).
avanti,av ileri, ön, ileriye, öne.
avanzare,ti ilerletmek, geliştirmek; ilerlemek, gelişmek.
avanzo,m kalan, kalıntı.
avarizia,f para hırsı.
avena,f yulaf.
avere,t sahip olmak.
avere da,t -ecek şeyi olmak.
avere paura (di),t -den korkmak.
avere ragione,t haklı olmak.
avere torto,t haksız olmak.
avidità,f hırs.
aviere,m havacı asker.
avo,m dede, büyükbaba.
avorio,m fildişi.
avvalersi,r kullanmak, yararlanmak.
avvalorare,t geliştirmek.
avvenimento,m olay.
avvenire,i olmak, başa gelmek (düzensizdir, venire gibi çekilir).
avverbio,m belirteç.
avversità,f sıkıntı, bela.
avverso,ag ters, karşıt.
avvertenza,f önlem.
avvertire,t uyarmak; bildirmek (isc+-).
avviamento,m başlangıç.
avvicendare,t değiştirmek.
avvicinare,t yaklaşmak.
avvio,m başlangıç.
avvisare,t bilgilendirmek.
avviso,m uyarı.
avvitare,t vidalamak.
avvocato,m avukat, savunucu.
avvolgimento,m entrika.
azienda,f iş.
azione,f iş, etkinlik.
azionista,m ortak.
azzardare,ti tehlikeye atmak; tehlikeye atılmak; ikircikli, tereddütlü bir biçimde yapmak.
azzardo,m tehlike, risk.
azzeccare,t tahmin etmek.
azzurro,ag mavi, gök.