İtalyanca Türkçe Sözlük c Harfiyle Başlayan Kelimeler

İtalyanca Türkçe Sözlük

/ İtalyanca Türkçe Sözlük / İtalyanca Türkçe Sözlük C

    3

             C

İtalyanca C

İtalyanca C ile Başlayan Kelimeler

caccia,f av; m savaş uçağı.
cacciare,ti avlamak; kovalamak.
cacio,m peynir.
cadavere,m ceset.
cadere,i düşmek.
cadmio,m (chim.) kadmiyum, Cd.
caffè,m kahve.
cagionare,t neden olmak.
cagione,f neden.
cagna,f (dişi) köpek.
Cairo,f Kahire (her zaman tanımlık ile kullanılır: il Cairo. örnek: Il Cairo è molto antica).
calare,ti azaltmak; azalmak.
calcare,m kireçtaşı.
calcestruzzo,m beton.
calcio,m tekme; ayaktopu, futbol.
calcolare,t hesaplamak.
calcolosi,f vücut içinde taş oluşması olgusu (calcolosi renale: böbrek taşı hastalığı).
caldo,ag sıcak.
calmare,t susturmak; sakinleştirmek.
calore,m ısı; şiddet.
calpestare,t çiğnemek, ezmek.
calunnia,f iftira.
calunniare,t iftira etmek.
calvo,ag kel.
calza,f çorap.
calzare,ti giymek; giyinmek.
cambiare,ti değışmek; değiştirmek.
cambio,m değişim, değişme, değiştirme.
camera,f oda.
camicia,f gömlek.
camion,m kamyon.
camminare,i yürümek.
campanello,m zil, çan.
campare,ti yaşamak.
campione,m örneklem; şampiyon.
campo,m alan, tarla.
camuffare,t gizlemek.
camuffarsi,r gizlenmek.
Canadà,m Kanada.
canadese,ag Kanadalı.
cancellare,t iptal etmek; silmek.
cancro,m kanser.
candela,f mum.
candelabro,m büyük, iki ya da daha çok kollu mumluk.
cane,m köpek.
canna,f kamış; saz; bambu.
cannone,m (mil.) top.
cantare,ti ötmek, türkü-şarkı söylemek.
capace,ag yetkili; gücü yeter.
capanna,f kulübe.
capello,m saç.
capire,ti anlamak (isc+).
capitale,f başkent.
capitale,m anapara.
capitano,m kaptan.
capitare,ti varmak; olmak, başa gelmek.
capitolare,i teslim olmak.
capitolo,m kitapta bölüm.
capo,m baş.
cappellano,m papaz.
cappelo,m şapka.
cappotto,m palto.
capra,f keçi.
caratteristica,f özellik, karakteristik.
caratteristico,ag tipik.
carboidrato,m karbonhiddaa.
carbone,m kömür.
carbonio,m karbon elementi.
carcerare,t hapsetmek.
carcere,m hapishane.
carenza,f eksiklik.
carestia,f kıtlık.
caricare,t yüklemek.
carnagione,f insan derisinin niteliği.
carne,f et.
caro,ag sevgili; pahalı.
carota,f havuç.
carrello,m araba (alışveriş arabası vb) (carrello di atterraggio: iniş takımı).
carriera,f kariyer.
carro,m araba (carro funebre: cenaze arabası).
carta,f kağıt; harita.
cartello,m tabela.
cartilagine,f kıkırdak.
cartilagineo,ag kıkırdaklı.
cartografia,f haritacılık, kartografi.
cartolina,f posta kartı.
casa,f ev.
casco,m başlık, kask.
caso,m olay, rastlantı (per caso: rastlantıyla).
caspita,in vay be.
cassa,f kutu (cassa toracica: göğüs kafesi).
castagna,f kestane.
castagno,m kestane ağacı (castagno d'India: at kestanesi); ag kestane renkli.
castigare,t cezalandırmak.
casuale,ag rastlantısal.
categoria,f kategori.
catena,f zincir; sıradağ.
catrame,m katran.
cattiveria,f kötülük.
cattivo,ag kötü.
catturare,t yakalamak; tutuklamak.
Caucaso,m Kafkaslar.
causa,f neden.
causare,t neden olmak.
cavaliere,m süvari.
cavallo,m at.
cavare,t çıkarmak; kazmak.
cavarsi,r kurtulmak.
cavo,m kablo.
cavolo,m lahana.
cece,m nohut.
Cecoslovaccia,f Çekoslovakya.
cecoslovacco,ag Çekoslovak.
cedere,ti ürün vermek; teslim olmak; teslim etmek.
celare,t saklamak.
celebrare,t kutlamak.
cellula,f hücre (cellula elettrica: fotosel).
cellulosa,f selüloz.
cemento,m çimento.
cena,f akşam yemeği.
cenare,i akşam yemeği yemek.
cencio,m paçavra.
cenere,f kül.
cenno,m jest; işaret.
censimento,m sayım.
censura,f sansür.
censurare,t sansürlemek; eleştirmek.
centesimo,ag yüzüncü; yüzde bir; m sent.
centimetro,m santimetre.
cento,ag yüz.
centopiedi,m kırkayak.
centrale,m merkez.
centralino,m telefon santralı.
centro,m orta, merkez.
ceppo,m kütük; soy.
ceramico,m seramik.
cercare,t aramak.
cercare di,t -meye çalışmak.
cerchio,m çember, daire.
cerino,m kibrit.
cernere,t seçmek.
certezza,f kesinlik.
certo,ag kesin, bazı.
cervelletto,m (anat.) beyincik.
cervello,m beyin.
cesoia,f metal kesmekte ya da bahçecilikte kullanılan büyücek makas.
cespuglio,m çalı.
cessare,ti kesmek.
cesso,m tuvalet.
che,pr ne, hangi, ki, -en, -diğim.
chela,f (zoo.) kıskaç (yengeç vb'de).
chi,pr kim.
chiacchierare,i dedikodu yapmak, çene çalmak.
chiacchierone,ag geveze, çenesi düşük.
chiamare,t çağırmak.
chiamarsi,r adı birşey olmak (Mi chiamo Marta: Adım Marta'dır).
chiarire,t açıklamak (isc+).
chiaro,ag açık.
chiave,f açkı, anahtar.
chiazza,f leke.
chiazzare,t lekelemek.
chiedere,t sormak; istemek.
chiesa,f kilise.
chilo,m kilo.
chilometro,m kilometre.
chinare,t eğmek.
chiocciola,f sümüklüböcek.
chioma,f saç.
chirurgia,f cerrahi.
chirurgo,m cerrah.
chissà,in kimbilir.
chiudere,t kapamak, kapatmak.
chiunque,pn kim olursa olsun, herkim.
ci,pn bizi, bize.
ci,av oraya, orda, orasını.
ciambella,f simit biçimli bir unlu tatlı.
ciao,in merhaba, selam.
ciascuno,pn herbir, herbiri.
cibo,m yiyecek.
cieco,ag kör.
ciglio,m kirpik; kıyı, kenar.
cigolare,i gıcırdamak.
cilindro,m silindir.
cima,f doruk.
cimentare,t denemek.
Cina,f Çin.
cinema,m sinema.
cinese,ag Çinli.
cingere,t kuşatmak.
cinghia,f kemer.
cinquanta,ag elli.
cinque,ag beş.
cintura,f kemer (cintura di sicurezza: emniyet kemeri).
ciò,pr bu, bu şey.
cioccolato,m çikolata.
cioè,av bu demektir ki, yani.
ciononostante,av karşın, rağmen.
ciotola,f tas.
ciottolo,m çakıl taşı.
cipolla,f soğan.
circa,av aşağı yukarı, yaklaşık.
circolare,i dönmek; dolaşımda bulunmak.
circolazione,f dolaşım; trafik (circolazione monetaria: para birimi).
circolo,m daire.
circondare,t kuşatmak, kapatmak, çevirmek.
circondario,m ilçe.
circonferenza,f çevre.
circuito,m devre.
citare,t atıfta bulunmak.
città,f kent.
cittadina,f yurttaş.
cittadino,m yurttaş.
civettare,t flört etmek, çıkmak.
civiltà,f uygarlık.
clamore,m gürültü.
clandestino,ag kaçak.
classe,f sınıf.
classico,ag klasik.
clausola,f önkoşul.
cliente,mf alıcı, müşteri.
clima,m iklim.
coabitare,t birlikte yaşamak.
coccinella,f uğurböceği.
cocere,t pişirmek.
cociuto,ag inatçı.
cocomero,m karpuz.
cocuzzolo,m tortu.
coda,f kuyruk.
codesto,pr şu, o.
codice,m yasa.
coerente,ag tutarlı.
cofano,m sandık, kasa; (otomobilde için) kaput.
cogliere,t birleştirmek, biraraya getirmek.
coglione,m (volg.) taşak; ag salak.
cognata,f baldız, görümce, elti vb.
cognato,m enişte, kayın, bacanak.
cognome,m soyadı.
coincidente,ag rastlantısal.
coincidenza,f rastlantı.
coincidere,t rastlamak, çakışmak.
coinvolgere,t işe karıştırmak.
colare,t süzmek.
colazione,f kahvaltı.
colei,pr -en (bayan).
colera,m (med.) kolera.
collare,m yaka.
collaudare,t denemek.
collaudatore,m deneme pilotu.
collaudazione,f deneme.
collega,mf meslektaş, iş arkadaşı.
collegamento,m bağ, ilişki.
collegare,t ilişkilendirmek.
collera,f öfke.
colletto,m yaka.
collidere,ti çarpmak; çarpışmak.
collimare,i çakışmak; anlaşmak.
collina,f tepe.
collisione,f çarpışma.
collo,m boyun.
collocare,t yerleştirmek, koymak; işe yerleştimek.
collocarsi,r bir iş bulmak, işe yerleşmek.
collocazione,f düzen, düzenleme.
colloquio,m görüşme; sözlü sınav.
colmare,t tümüyle doldurmak.
colmo,m en yüksek nokta, tepe.
colonia,f sömürge.
Colonia,f Köln.
colonna,f sütun.
colonnello,m (mil.) albay (tenente colonnello: yarbay).
colore,m renk.
coloro,pr -enler.
colossale,ag muhteşem; devasa.
colpire,t vurmak (isc+).
colpo,m vuruş, darbe (colpo di mano: şaşırtıcı hareket; ani saldırı)(colpo di stato: hükümet darbesi).
coltello,m bıçak.
coltivare,t toprağı sürmek.
coltivatore,m çiftçi.
coltivazione,f tarım.
colto,ag kültürlü, bilgili.
colui,pr -en (eril).
coma,m (med.) koma.
comandante,m komutan.
comandare,t emretmek.
combaciare,i birbirine uymak.
combattente,m savaşçı.
combattere,ti savaşmak.
combinare,t düzenlemek; birleştirmek.
combinarsi,r anlaşmak; birleştirmek.
combinazione,f birleşme; anlaşma.
combustibile,m yakıt.
come,av nasıl; gibi; olarak.
comensale,mf masa arkadaşı.
cometa,f kuyrukluyıldız.
comico,ag gülünç, komik.
cominciare,ti başlamak.
commentare,t yorum yapmak.
commentario,m yorum.
commentatore,m yorumcu.
commentatrice,f yorumcu.
commercio,m alışveriş, satı.
commettere,ti ifa etmek; birleştirmek.
commissione,f kurul, komisyon.
commutare,t değiştirmek, tersine çevirmek.
comodo,ag rahat.
comparare,t karşılaştırmak (sin. paragonare).
comparazione,f karşılaştırma.
comparire,t görünmek (isc+-).
comparsa,f ortaya çıkma.
compartire,t dağıtmak (isc+-).
compatto,ag küçük; sıkıştırılmış.
compensare,t düzeltmek.
compensazione,f düzeltme; onarma.
comperare,t satın almak.
compiere,t bitirmek; başarmak.
compilare,t derlemek.
compilatore,m derleyici.
compilatrice,f derleyici.
compilazione,f derleme.
compire,t bitirmek (isc+-).
compito,m ödev.
compleanno,m doğumgünü.
complementare,ag tamamlayıcı.
complemento,m tamamlayıcı.
completare,t bitirmek, tamamlamak.
completo,ag tam.
complicare,t karmaşıklaştırmak.
complicarsi,r karmaşıklaşmak.
complimento,m övgü, iltifat.
comportamento,m davranış.
comportare,t gerektirmek; hoşgörmek; izin vermek.
comportarsi,r davranmak.
composizione,f oluşum; birleşim.
composto,ag bileşik; m (chim.) bileşik.
comprare,t satın almak.
comprendere,t anlamak, kavramak.
comprimere,t sıkıştırmak.
compromettere,t tehlikeye atmak.
compromettersi,r kendini tehlikeye atmak.
comprovare,t kanıtlamak.
computare,t hesaplamak.
computazione,f hesap.
comune,m belediye; bucak.
comune,ag ortak.
comunicare,ti haberleşmek; ilişki kurmak.
comunicato,m bülten.
con,pr ile.
conca,f pişmiş topraktan büyük kap; (geog.) çukurluk, çukur bölge.
concatenare,t birleştirmek.
concedere,t doğruluğunu kabul etmek; itiraf etmek.
concepire,t tasarlamak; gebe kalmak (concepire un bambino: bir çocuğa gebe kalmak) (isc+).
concernere,t ilgilendirmek, ilişkisi olmak.
concerto,m dinleti, konser.
concetto,m kavram.
concezione,f tasarlama; algılama, algılayış; gebe kalma.
conciare,t deri sepilemek.
conciliante,ag gönül alıcı.
conciliare,t gönlünü almak.
concimare,t gübrelemek.
concimazione,f gübreleme.
concime,m gübre.
concludenza,f sonuç.
concludere,ti sonuç çıkarmak.
concomitanza,f birliktelik.
concordanza,f anlaşma.
concordare,ti barıştırmak; barışmak, anlaşmak.
concordarsi,r anlaşma.
concorrere,t anlaşmak.
concretare,t somutlaştırmak.
concreto,ag somut; beton.
condanna,f kınama.
condannare,t kınamak.
condensare,t yoğunlaştırmak; kısaltmak.
condensatore,m kondansatör.
condensazione,f yoğunlaştırma; yoğunlaşma.
condizione,f koşul.
condonare,t bağışlamak.
condotta,f davranış biçimi; boru.
conferenza,f konferans.
conferire,ti vermek; danışmak (isc+).
conferma,f doğrulama.
confermare,t doğrulamak, onaylamak.
confermazione,f doğrulama.
confessare,t itiraf etmek.
conficcare,t çivilemek.
confidare,t güvenmek.
confidenza,f güven.
confinare,t hapsetmek; sınırlamak.
confine,m sınır.
confiscare,t el koymak.
confluire,t birlikte akıtmak, birleştirmek (isc+).
confondere,t şaşırtmak; karıştırmak (örnek: confondere mappamondi con i globi: dünya haritalarıyla küreleri birbirine karıştırmak).
confortare,t avutmak, teselli etmek.
confrontare,ti karşılaştırmak; anlaşmak.
confronto,m karşılaştırma.
confutazione,f tekzip, çürütme (iddia, düşünce).
congedare,t işten çıkarmak.
congedarsi,r işten çıkmak.
congegno,m alet, aygıt.
congelamento,m donma (punto di congelamento: donma noktası).
congelare,t dondurmak.
congiunzione,f birleştirme; bağlaç.
congiura,f suikast.
congiurare,i gizli plan yapmak.
conglobare,t küreleştirmek; özetlemek.
congresso,m toplantı.
coniare,t para basmak.
coniugare,t çekmek (dilbilgisi).
coniugarsi,r çekmek (dilbilgisi).
connettere,t birleştirmek.
conoscere,t tanımak, bilmek.
conquista,f fetih.
conquistare,t ele geçirmek, fethetmek.
consacrare,t kutsamak; adamak.
consapevole,ag bilinçli.
consapevolezza,f bilinç.
conscio,ag bilinçli.
consegnare,t teslim etmek, vermek.
conseguire,t elde etmek (isc-).
consentire,ti razı olmak; izin vermek (isc-).
conservare,t korumak.
conservazione,f koruma.
considerare,ti düşünmek.
considerevole,ag önemli, epey.
consigliare,t önermek.
consolare,ag konsolosla ilgili.
consolare,t avutmak, neşelendirmek.
consolarsi,r avunmak, neşelenmek.
consolazione,f avutma, avuntu.
console,m konsolos.
consonante,f (ling.) sessiz harf.
constare,i oluşmak.
constatare,t doğrulamak.
consuetudine,f alışkanlık; gelenek.
consultare,t danışmak.
consultazione,f danışma.
consumare,t harcamak, tüketmek.
consumato,ag tükenmiş; aşınmış.
consumatore,ag tüketici.
contadino,m köylü.
contagioso,ag bulaşıcı.
contatore,m sayaç.
conteggio,m sayma.
contenente,ag taşıyıcı.
contenere,t içermek.
contentare,t tatmin etmek.
contentarsi,r tatmin olmak.
contento,ag memnun.
contenuto,m içerik.
contenuto,ag içerilen.
contestare,t yarışmak; tartışmak.
continente,m anakara, kıta.
continuare,ti sürmek; sürdürmek.
conto,m sayı, hesap (tener conto di: -yi hesaba katmak).
contornare,t çevresini sarmak; düzeltmek.
contrabbando,m gümrük kaçakçılığı.
contraddistinguere,t işaretlemek.
contrapposizione,f karşı olma, muhalefet.
contrapposto,ag karşı, muhalif.
contratto,m sözleşme, kontrat.
contribuire,t katkıda bulunmak, katkı yapmak (isc+).
contro (a, di),pr (-ye) karşı.
controllo,m yoklama, denetleme.
convenzione,f kabullenme.
conversare,t konuşmak.
convertire,t çevirmek (isc+-).
convincere,t ikna etmek.
convocare,t toplantıya çağırmak.
convoglio,m konvoy.
cooperare,i birlikte çalışmak.
coordinare,t eşgüdüm sağlamak.
copia,f örnek, kopya.
copiare,t kopyalamak; taklit etmek.
coppia,f çift, ikili.
coprire,t örtmek, kapamak (isc-).
coraggio,m yüreklilik, cesaret.
coraggioso,ag yürekli, cesur.
corazza,f zırh.
corazzare,t zırhla donatmak.
corazzato,ag zırhlı.
corda,f ip.
cordoglio,m derin acı.
Corea,f Kore.
corno,m boynuz.
cornuto,ag boynuzlu.
coro,m topluluk, koro.
coronare,t tamamlamak.
corpo,m gövde, beden, vücut; takım; birlik; kütle.
corpuscolo,m küçük kütle.
corredare,t donatmak, dayayıp döşemek.
correggere,t düzeltmek.
corrente,f akım (corrente alternata: dalgalı akım, corrente continua: doğru akım).
correre,i koşmak.
corrispondere,ti karşılık gelmek.
corroborare,t güçlendirmek.
corroborazione,f güçlendirme.
corrodere,ti aşındırmak; aşınmak.
corrompere,t bozmak.
corrugamento,m kaş çatma.
corte,f avlu.
corteccia,f kabuk (ağaç vb için).
cortesia,f kibarlık.
corto,ag kısa.
corvina,m kuzgun.
corvina,ag kapkara, kuzguni.
cosa,f nesne, şey, ne, eşya.
coscia,f kalça.
coscienza,f bilinç.
così,av böyle, öyle, şöyle.
così così,av şöyle böyle.
cosicché,co öyle ki.
cosmo,m evren, kozmos.
cospargere,t dağıtmak, saçmak.
cospicuo,ag hatırı sayılır, oldukça çok miktarda.
cospirare,t fesat çıkarmak.
costa,f kıyı; (anat.) kaburga kemiği.
costare,i malolmak.
costiera,f kıyı.
costipazione,f soguk algınlığı.
costituire,t oluşmak.
costoso,ag pahalı.
costringere,t birisini istemediği bir şeye zorlamak.
costruire,t kurmak, yapmak (isc+).
costume,m alışkanlık.
cottura,f pişme.
covare,t kuluçkaya yatmak.
cozzare,ti tos vurmak, çarpmak.
Cracovia,f Krakov.
cranio,m kafatası.
cratere,m krater.
creare,t yaratmak.
credenza,f inanç, inanış.
credere,ti inanmak.
credere di,ti -eceğini sanmak.
credo,m inanç.
cremare,t (ölü) yakmak.
crepare,i çatlamak.
crepitare,i çatırdamak.
crepuscolo,m akşam alacakaranlığı.
crescere,i artmak, çoğalmak.
crescita,f büyüme; artış.
Crimea,f Kırım.
cristallo,m kristal.
cristianesimo,m Hristiyanlık.
cristiano,ag Hristiyan.
crivellare,t gözden geçirmek.
crociata,f Haçlı seferi.
crollo,m yıkılma, yıkılış.
cromosoma,m (bio.) kromozom.
cronaca,f haber.
crudele,ag merhametsiz, acımasız.
crudo,ag çiğ, pişmemiş.
cucciolo,m hayvan yavrusu.
cucina,f mutfak.
cucire,t dikmek (isc-).
cugina,f amca, dayı, hala, teyze kızı.
cugino,m amca, dayı, hala, teyze oğlu.
cui,pr ki.
culla,f beşik.
cullare,ti sallamak; sallanmak.
culminare,i en son noktaya ulaşmak.
culmine,m tepe, zirve.
culo,m kıç, popo.
cuocere,t pişirmek.
cuoio,m deri.
cuore,m gönül, yürek.
cura,f dikkat; tedavi, iyileştirme.
curare,t dikkat etmek; iyileştirmek.
curdo,ag Kürt; m Kürtçe.
curiosare,t merak etmek.
curvare,t bükmek.
cuscino,m yastık.
custodia,f koruma, saklama; kutu. Swiss Replica Watches
custodire,t saklamak (isc+)