İtalyanca Türkçe Sözlük S Harfiyle Başlayan Kelimeler

İtalyanca Türkçe Sözlük

/ İtalyanca Türkçe Sözlük / İtalyanca Türkçe Sözlük S

    16

             S

İtalyanca S

İtalyanca S ile Başlayan Kelimeler

sabato,m cumartesi.
saccarosio,m (chim.) sakaroz, pancar ve şeker kamışından elde edilen şeker.
sacro,ag kutsal.
saggezza,f akıllılık.
saggio,m analiz.
sala,f büyük oda, salon.
salario,m ücret.
salato,ag tuzlu.
saldare,t kaynatmak, kaynakla birleştirmek.
saldatore,m kaynakçı.
saldatura,f kaynak.
sale,m tuz (sale da cucina: sofra tuzu, sodyum klorür).
salgemma,m (pl. salgemma) kayatuzu.
salice,m söğüt.
salire,t binmek, çıkmak (düzensizdir)(isc-).
salma,f vücut; ceset.
salmastro,ag tuzlu (acque salmastre: az tuzlu su, deniz suyundan daha az tuzlu göl suyu).
Salonicco,f Selanik.
salpare,i demir almak.
salsiccia,f domuz salamı.
salsicciotto,m bir çeşit domuz salamı.
saltare,i sıçramak, zıplamak, hoplamak.
saltellare,i sekerek dolaşmak.
salubre,ag sağlıklı.
salutare,t selamlamak.
salute,f sağlık.
salvare,t kurtarmak.
salvarsi,r kurtulmak.
salve,in selam.
sancire,t yaptırım uygulamak (isc+).
sangue,m kan.
sanità,f sağlık.
sano,ag sağlam, sağlıklı, hastalıksız.
San Pietroburgo,f Sen Petersburg.
santo,ag kutsal, aziz.
sanzionare,t yaptırım uygulamak.
sapere,t bilmek (düzensizdir).
sapone,m sabun.
sappiente,m bilgin.
sarto,m terzi.
sasso,m taş.
satisfare,t sağlamak; memnun etmek.
Saturno,m (astr.) Satürn.
sazio,ag tok.
sbagliare,t yanlış yapmak; yanılmak.
sbagliarsi,r yanlış yapmak; yanılmak.
sbagliato,ag yanlış.
sbaglio,m yanlış.
sbalordire,t şaşırtmak (isc+).
sbandare,t (ordu, kalabalık vb) dağıtmak; i dağılmak; yan yatmak, devrilmek.
sbarco,m (mil.) çıkarma.
sbarrare,t engellemek, durdurmak.
sbriciolare,t (yiyecek vb) ufalamak.
sbrigarsi,r acele etmek.
scacchiera,f satranç tahtası.
scacco,m (her zaman çoğul olarak) satranç oyunu (giocare a scacchi: satranç oynamak).
scadenza,f süre, mühlet (data di scadenza: son kullanma tarihi).
scadere,i süresi geçmek, süresi dolmak.
scafo,m geminin teknesi, suyun üzerinde kalmasını sağlayan bölümü.
scala,f merdiven; ölçek.
scaldare,t ısıtmak.
scaldarsi,r ısınmak.
scalfire,t (yüzeyini) çizmek, üzerine çizik atmak (isc+).
scalfito,ag çizilmiş, çizik, çizikli.
scalo,m iskele.
scalpare,m gürültü.
scambiare,t birisiyle karıştırmak (quella donna mi ha scambiato per mio fratello: bayan beni kardeşimle karıştırdı).
scandagliare,t bir su kütlesinin derinliğini ölçmek; anlamaya çalışmak.
scandalo,m skandal, rezalet.
scapolo,ag evlenmemiş (erkek), bekar.
scaramuccia,f çatışma, kısa savaş; tartışma.
scarmigliato,ag dağınık, karışık.
scarso,ag seyrek.
scassinare,t (kapı vb) kırarak açmak.
scatenare,t zincirden kurtarmak, boşandırmak.
scatola,f kutu.
scaturire,i (su) kaynamak, yüzeye çıkmak; türemek, ortaya çıkmak (isc+).
scavare,t kazmak.
scavo,m kazı.
scegliere,t seçmek.
scemare,ti azaltmak; azalmak.
scendere,ti azalmak, inmek; azaltmak.
sceneggiatura,f senaryo.
scenziato,m bilimadamı.
scernere,t sezmek.
scheggia,f kırık, parça.
scheletro,m iskelet.
schermo,m ekran.
scherzo,m şaka.
schiacciare,t düzleştirmek.
schiantare,m kırmak, parçalamak.
schiave,m köle.
schiavitù,f kölelik.
schiena,f sırt, omuz.
schierare,t dizmek, sıralamak.
schierarsi,r dizilmek, sıralanmak (schierarsi in ordine di combattimento: savaş düzenine girmek).
schifo,m mide bulantısı.
schivo,ag çekingen.
schizofrenia,f şizofreni.
sciabola,f (ucu kıvrık) kılıç.
sciacallo,m çakal.
scialbo,ag soluk, solmuş (sin. pallido).
sciatto,ag savsak, özensiz.
scienza,f bilim.
scimmia,f maymun.
scimpanzé,m şempanze.
scindere,t ayırmak.
scintilla,f kıvılcım.
sciogliere,t çözmek; serbest bırakmak; (şirket vb) kapatmak.
scioperare,i grev yapmak.
sciopero,m grev.
scissione,f ayrılma; ayırma.
sciupare,t bozmak; ziyan etmek, boşuna harcamak.
scodinzolamento,m kuyruk sallama.
scodinzolare,i kuyruk sallamak.
scogliera,f uçurum; resif.
scolaro,m öğrenci.
scolopendra,f (zoo.) kırkayak.
scommessa,f bahis.
scomparsi,r ortadan kaybolmak.
scomporre,t (porre gibi çekilir) parçalarına ayırmak.
scomunicare,t aforoz etmek.
sconfiggere,t yenmek; üstesinden gelmek.
sconfitta,f yenilgi (ant. vittoria).
sconosciuto,ag bilinmeyen.
scontrare,t karşılaşmak.
scontrarsi,r çarpışmak.
scontro,m anlaşmazlık.
sconvolgente,ag büyük etkisi olan.
scopa,f süpürge.
scopo,m amaç.
scorbuto,m (med.) iskorbüt.
scorciare,t kısaltmak.
scorrere,i akmak.
scorrezione,f yanlışlık, hata.
scorta,f eskort; erzak.
scossa,f sarsıntı, sallantı (scossa elettrica: elektrik çarpması).
scostare,t uzaklaştırmak.
Scozia,f İskoçya.
Scozzese,ag İskoç.
scrittore,m yazar.
scrittrice,f yazar.
scrittura,f yazı.
scrivere,t yazmak.
scrollare,t sallamak, silkmek.
scrutare,t taramak, aramak.
scuoiare,t (derisini) yüzmek.
scuola,f okul.
scuotere,t sallamak.
scusa,f özür, bahane.
sdraiarsi,r uzanmak.
se,co -se, ise.
sé,pn kendisi, kendini.
sebbene,co karşın, rağmen.
secernere,t (bio.) salgılamak.
secolo,m yüzyıl.
secondo,ag ikinci.
secondo,m saniye.
secondo,pn (-ye) göre.
sedere,i oturmak.
sedere,m kıç.
sedia,f sandalye.
sedicesimo,ag on altıncı.
sedici,m on altı.
sedile,m (otomobil vb'de) koltuk.
sega,f testere.
segretezza,f gizlilik.
segreto,m giz, sır.
seguace,ag yandaş, savunucu.
seguente,ag aşağıdaki, bundan sonraki, izleyen.
seguire,t izlemek (isc-).
sei,m altı.
selvatico,ag yabanıl, yabani.
sembianza,f benzerlik; görünüş.
sembrare,t gibi görünmek.
semplice,ag yalın, basit.
semplificare,t yalınlaştırmak, basitleştirmek.
sempre,av hep; her zaman.
senno,m sağduyu.
seno,m gögüs; körfez; (mat.) sinüs.
sensato,ag öngörülü, ihtiyatlı.
sentimento,m duygu.
sentire,t duymak (isc-).
sentirsi,r kendini hissetmek (isc-).
senza,pr olmadan; -siz.
separare,t ayırmak.
seppellire,t gömmek (isc+).
seppure,co öyle de olsa.
sequenza,f sıra, sıralama.
sequestrare,t el koymak.
sera,f akşam.
serietà,f ciddiyet.
serio,ag ciddi.
serpeggiare,i kıvrılarak ilerlemek.
serpente,m yılan.
serratura,f kilit.
servire (a),t (-ye) yaramak, gerekli olmak; hizmet etmek (isc-).
sessanta,m altmış.
seta,f ipek.
setarciare,t büyük taneleri küçüklerinden ayırmak, elemek.
sete,f susuzluk, susama (aver sete: susamak).
settanta,m yetmiş.
sette,m yedi.
settembre,m eylül.
settentrionale,ag kuzey, kuzeyle ilgili.
settimana,f hafta.
settimanale,ag haftalık.
sfida,f meydan okumak.
sfidare,t meydan okumak.
sfoderare,t kınından çıkarmak (kılıç vb.).
sforzo,m çaba, gayret.
sfuggire,ti kurtulmak, savuşturmak; unutmak (sfuggire di mano: kontrolden çıkmak) (isc-).
sgabello,m tabure, oturak.
sgelare,v. disgelare.
sgombro,ag boş.
sgomento,m korku.
sgridare,t azarlamak, kızmak.
sguardo,m bakış, bakma.
si,pn kendini.
sì,av evet, olur.
sicciatà,f kuraklık.
siccome,co olduğu için.
sicurezza,f güvenlik.
sicuro,ag güvenilir, kesin.
siepe,f çit.
siero,m (med.) serum.
sifilide,f frengi.
sigaretta,f sigara.
sigla,f kısaltma.
significare,t anlamına gelmek.
significato,m anlam.
signora,f (evli) bayan.
signore,m bay.
signorina,f (bekar) bayan.
silicio,m (chim.) silisyum, Si.
simboleggiare,t sembolize etmek.
simbolo,m sembol.
similarità,f benzerlik.
simile,ag benzer.
similitudine,f benzerlik.
simultaneamente,av eşzamanlı olarak.
sincero,ag içten.
sinonimo,m eşanlamlı sözcük.
sintesi,f sentez.
Siria,f Suriye.
siriano,ag Suriyeli.
sisma,m deprem (sin. terramoto).
sismico,ag depremle ilgili.
sismografo,m depremyazar, sismograf.
sismologia,f deprembilim, sismoloji.
sismologo,m deprembilimci, sismolog.
sistema,m dizge, sistem.
situazione,f durum.
Siviglia,f (geog.) Sevil.
slacciare,t sökmek.
slanciare,t fırlatmak.
slancio,m fırlama, sıçrama.
smettere (di),t kesmek, durdurmak.
snello,ag ince, zayıf.
sobbarcarsi,r üstlenmek.
sobrio,ag ılımlı, ölçülü.
socchiudere,t yarı kapatamak (chiudere gibi çekilir.
soccorrersi,r yardımlaşmak.
socio,m ortak.
soddisfare,t hoşnut etmek; tatmin etmek.
sofferenza,f acı, ağrı.
soffermarsi,r duraklamak.
soffiare,i üflemek; esmek; t fısıldamak.
soffitta,f tavanarası.
soffitto,m tavan.
sofisticato,ag sofistike.
soggiogare,t egemenliğine almak.
soglia,f eşik.
sognare,i rüya görmek.
sogno,m rüya; hayal.
solamente,av yalnızca.
solcare,t (tarla vb.) sürmek; (deniz, göl vb.) geçmek; üzerinde iz bırakmak (un fulmine solcò il cielo).
solco,m çukur.
soldato,m er, asker.
soldo,m para.
sole,m güneş.
solenne,ag ağırbaşlı; (tören için) görkemli.
solere,i alışkanlığı olmak.
solidarietà,f dayanışma.
solidificare,t katılaştırmak.
solidificazione,f katılaşma, donma.
solido,ag katı.
solito,ag alışılmış, alışıldık (di solito: genelde, genellikle).
sollevare,t yülseltmek, kaldırmak.
sollievo,m ferahlama.
solo,ag yalnız.
solstizio,m (geog.) gündönümü, güntün eşitliği.
soltanto,av yalnızca.
solvere,t çözmek.
somiglianza,f benzerlik.
somigliare,ti benzemek.
sommergibile,m denizaltı.
somministrare,t tedarik etmek.
sommità,f zirve.
sondaggio,m sondaj; anket.
sonnecchiare,i uyuklamak.
sonnifero,ag uyku getiren; m uyku ilacı.
sonno,m uyku.
sopire,t yatıştırmak; uyuşturmak (isc+).
sopprimere,t kaldırmak, son vermek.
sopra,av yukarı, yukarıda, yukarıya.
sopraggiungere,i birdenbire gelmek.
soprannaturale,ag doğaüstü.
soprastare,i üstte durmak.
soprattutto,av özellikle.
sordità,f sağırlık.
sordo,m sağır.
sorella,f kızkardeş.
sorgere,i yükselmek, ortaya çıkmak.
sorprendente,ag hayret verici.
sorridere,i gülümsemek.
sorriso,m gülümseme.
sorta,f tür, çeşit.
sorte,f alınyazısı.
sorteggiare,t çekiliş yapmak, çekilişle seçmek (si sorteggiavano premi tra gli spettatori: çekilşle izleyicilere hediye dağıtıyorlardı).
sortire,i çıkmak (isc-).
sorto,ag yükselmiş.
sorvegliare,t gözetim altında tutmak.
sospetto,ag kuşkulanılan.
sostantivo,m ad, isim.
sostanza,f madde.
sostenere,t savunmak, desteklemek.
sotterrare,t gömmek.
sottile,ag ince.
sottintendere,t ima etmek.
sotto,pr altında, altta.
sottocapo,m başkan yardımcısı.
sottoposto,ag etkisi altında.
sottostante,ag aşağıdaki, ilerideki.
sottrarre,t (trarre gibi çekilir) kaldırmak, ortadan kaldırmak; (mat.) çıkarmak.
sottrazione,f çıkarma; ortadan kaldırma.
sovversivo,ag altüst edici.
sovvertire,t altüst etmek (isc-).
spaccare,t parçalamak.
spacciare,t (büyük miktarda) satmak; acele ile yapmak; piyasaya sürmek.
spada,f kılıç.
spadaccino,m kılıççı, kılıç kullanan.
Spagna,f İspanya.
spagnolo,ag İspanyol; İspanyolca.
spago,m ip, sicim.
spalancare,t ardına kadar açmak, iyice açmak.
spalla,f omuz.
spalmare,t (tereyağı vb) sürmek.
spandere,t yaymak.
spargere,t dağıtmak.
sparire,i yokolmak (isc+).
sparpagliare,t dağıtmak, saçmak.
spartire,t bölmek (isc+-).
spasimante,mf hayran.
spaventare,t korkutmak.
spaventarsi,r korkmak.
spazzare,t süpürmek.
spazzatura,f çöp.
spazzino,m sokak temizleyicisi, çöpçü.
specchio,m ayna.
speciale,ag özel.
specialità,f özellik.
spedire,t göndermek (isc+).
speditamente,av çabukça, hızlı.
spegnere,t söndürmek.
spendere,t harcamak.
spennare,t tüylerini yolmak; aşırı pahalıya satmak, anasının nikahını istemek.
speranza,f umut.
sperare (di),ti (-meyi) ummak.
sperimentazione,f deney, deneme.
spesa,f masraf, harcama.
spesso,av sık sık.
spettacolo,m gösteri, film.
spezie (le),baharat.
spezzare,t kırmak, parçalamak.
spia,f casus.
spiacere,i üzgün olmak, hoşa gitmemek.
spiaggia,f plaj.
spianare,t düzleştirmek, düzeltmek.
spiegare,t açıklamak.
spigolo,m (geom.) kenar.
spina,f diken, kılçık (spina dorsale: omurga).
spingere,t itmek.
spinto,ag itilmiş.
spione,m casus (sin. spia).
spira,f sarım.
spirale,f spiral.
spirare,i esmek (sin. soffiare); çıkmak, yayılmak (koku vb. için).
spirito,m ruh.
splendore,m parlaklık.
spodestare,t ortadan kaldırmak.
spogliarsi,r soyunmak.
sponda,f kıyı.
sporco,ag pis, kirli.
spostamento,m yer değiştirme.
spostare,t yerinden kaldırmak.
sprigionare,t hapisten çıkarmak.
sprigionarsi,r hapisten çıkmak.
sprofondare,t dibe yollamak, dibe göndermek; i dibe batmak.
spugna,f sünger.
spugnoso,ag süngersi.
sputare,t tükürmek (sputare sangue: aşırı çaba harcamak).
squadra,f takım.
squadrato,ag kare biçimli.
squalo,m köpekbalığı.
squama,f (balık, sürüngen için) pul.
squilibrio,m dengesizlik.
squillare,i çalmak, çınlamak.
staccare,t ayırmak.
stadio,m stadyum; evre, safha.
stagione,f mevsim.
stagno,m kalay.
stalla,f ahır.
stamani,av bu sabah.
stanco,ag yorgun.
stanotte,av bu gece.
stanza,f oda.
stare,i kalmak, oturmak, bulunmak.
stare ...ando,i -mekte olmak.
stare per,i -mek üzere olmak.
stasera,av bu akşam.
stasi,f durgunluk.
Stati Uniti d'America,m (pl.) Amerika Birleşik Devletleri.
stato,m durum; devlet.
stazionario,ag durağan.
stazione,f durak, istasyon.
stella,f yıldız.
stendere,t uzatmak, açmak.
stendersi,r gerinmek.
stento,m ihtiyaç; zorluk.
sterminare,t soyunu tüketmek, yoketmek.
stesso,pr kendi; aynı.
stima,f değer biçme, tahmin.
stimare,t değer biçmek.
stipendio,m aylık ücret, maaş.
Stoccolma,f Stokholm.
stoffa,f bez, kumaş.
stomaco,m mide.
stordire,t bayıltmak (isc+).
stordirsi,r bayılmak (isc+).
stordito,ag baygın.
storia,f geçmiş, tarih.
storico,ag tarihçi; tarihsel.
storta,f (chim.) damıtma işlemi için kullanılan bir tür şişe.
strabico,ag şaşı.
strada,f yol.
strage,f katliam.
strano,ag tuhaf, acayip.
straordinario,ag olağanüstü.
strappare,t koparmak.
straripamento,m (ırmak vb. için) taşma.
straripare,i (ırmak vb. için kullanılır) taşmak.
strato,m katman.
stravagante,ag acayip, garip.
stravaganza,f acayiplik, gariplik.
stravolgere,t bükmek; üzmek (volgere gibi çekilir).
strega,f cadı.
stregoneria,f cadılık.
stregua,f ölçü.
stretto,ag dar (parente stretto: yakın akraba).
stridere,i gıcırdamak.
stridulo,(ses için) keskin.
stringere,t bastırmak.
strisciare,i sürünmek; emeklemek.
struggere,t yok etmek.
strumento,m alet, gereç, enstrüman.
struttura,f yapı.
struzzo,m devekuşu.
studiare,ti ders çalışmak, okumak, incelemek; öğrenim yapmak.
studio,m ders çalışma, inceleme, öğrenim; çalışma odası.
studioso,m bilimadamı; ag çalışan; ag çalışkan.
stupefacente,ag hayret verici, şaşırtıcı; m uyuşturucu (madde).
stupido,ag salak, ahmak, aptal.
stupire,ti hayret vermek, hayran bırakmak; hayret etmek, hayran olmak (isc+).
stupro,m (cinsel) tecavüz.
su,av yukarı, yukarıya, yukarıda, üstte.
SUA,ABD (Stati Uniti d'America).
subbuglio,m kargaşa.
subdolo,ag sinsi, hileli.
subentrare,i birinin yerine geçmek.
subito,av hemen, beklemeksizin.
succedere,i olmak, başa gelmek.
succeso,m başarı.
succhiare,t emmek.
succo,m meyve suyu; özsu (succo gastrico: mide salgısı).
sud,m güney.
sudare,i terlemek.
suddito,m tebaa.
sudicio,ag kirli.
sudore,m ter.
sufficiente,ag yeterli.
suffragare,t desteklemek.
suggerire,t önermek, teklif etmek (isc+).
suggestivo,ag şaşırtıcı; ürkütücü.
suicidarsi,r intihar etmek.
suicidio,m intihar, kendini öldürme.
sunto,m özet.
suo,ag onun.
Suo,ag (nezaket) sizin.
suocera,f kaynana.
suocero,m kaynata.
suolo,m toprak.
suonare,ti çalmak (zil, kapı); çalgı çalmak.
suono,m ses.
superficie,m yüzey, yüzölçümü.
superstizione,f batıl inanç.
suppergiù,av aşağı yukarı, yaklaşık.
supporre,t varsaymak; tahmin etmek.
supposizione,f varsayım.
suscettibile,ag değişebilir; alıngan.
suscitare,t oluşturmak, doğurmak, uyandırmak.
susseguirsi,r birbirini izlemek (isc+).
sussistere,i varolmak.
sussurrare,t fısıldamak.
svanire,i kaybolmak, gözden yitmek (isc+).
svantaggio,m dezavantaj.
svantaggioso,ag dezavantajlı.
svedese,ag İsveçli; m İsveççe.
svellere,t kökünden koparmak.
svenire,i bayılmak (venire gibi çekilir).
Svezia,f İsveç.
sviare,ti yoldan çıkarmak; yoldan çıkmak.
sviluppare,t geliştirmek.
svilupparsi,r gelişmek.
sviluppo,m gelişme, gelişim, geliştirme.
svincolare,t serbest bırakmak.
svincolo,m otoyolları birbirine bağlayan yol ya da yollar sistemi.
Svizzera,f İsviçre.
svizzero,m İsviçreli.
svolgere,t göstermek.
svotare,ti boşaltmak; boşalmak.
svuotare,ti boşaltmak; boşalmak.

Replica Rolex Datejust Watches
Rolex Day-Date Replica Watches
Omega Replica Watches