İtalyanca Türkçe Sözlük G Harfiyle Başlayan Kelimeler

İtalyanca Türkçe Sözlük

/ İtalyanca Türkçe Sözlük / İtalyanca Türkçe Sözlük G

    7

             G

İtalyanca G

İtalyanca G ile Başlayan Kelimeler

gabbia,f kafes.
gabbiano,m martı.
gabinetto,m ayakyolu,tuvalet.
galassia,f gökada, galaksi.
galattosio,m (chim.) galaktoz.
galleggiare,i sıvı üzerinde yüzmek (genellikle cansız nesneler için kullanılır).
gamba,f bacak.
gara,f yarış, yarışma.
garantire,t güvenceye almak (isc+).
garitta,f nöbetçi kulübesi.
garrire,i (bayrak vb için) dalgalanmak; (kuş için) ötmek (isc+).
gatta,f (dişi) kedi.
gatto,m (erkek) kedi.
Gedda,f Cidde.
geloso,ag kıskanç.
gemello,ag ikiz, üçüz, dördüz vd.
gemere,i alçak sesle ağlamak.
gemito,m alçak sesle ağlama.
gene,m gen.
generale,ag genel.
generale,m (mil.) general.
genero,m güvey, damat.
generosità,f eli açıklık.
generoso,ag eli açık, cömert.
genesi,f oluşum, gelişim.
genitori,m anababa.
gennaio,m ocak ayı.
gente,f halk, oturanlar; başkası.
geografia,f coğrafya.
geologia,f yerbilim, jeoloji.
geometria,f geometri.
gergo,m argo.
germe,m tohum; filiz.
germinare,i filizlenmek; gelişmek.
germogliare,i filizlenmek; gelişmek.
geroglifico,m hiyeroglif.
Gerusalemme,f Kudüs.
gesso,m tebeşir.
gesto,m davranış, hareket.
gettone,m jeton.
ghiacciaio,m buzul.
ghiaccio,m buz.
ghiandola,f (anat.) salgı bezi.
ghigno,m muzırca gülüş.
già,av önceden, zaten.
giàcché,av -den dolayı.
giacere,t yatmak, uzanmak.
giaciglio,m saman yatak.
giacimento,m maden yatağı.
giaguaro,m jaguar.
giaia,f çakıllı kum.
giallastro,ag sarımsı.
giallo,ag sarı.
Giappone,f Japonya.
giapponese,ag Japon; Japonca.
giardino,m bahçe.
Gibilterra,f Cebelitarık.
gigante,ag dev.
giocare,ti oynamak.
giocattolo,m oyuncak.
gioco,m oyun.
giogaia,f sıradağ.
gioia,f oyun.
giornale,m gazete.
giorno,m gün.
giovane,ag genç.
Giove,m (astr.) Jüpiter.
giovedì,m perşembe.
giovinezza,f gençlik.
girare,i dönmek; t döndürmek (girare un film: bir film çekmek, çevirmek).
giro,m gezinti; devre.
gittata,f erim, menzil (il missile a lunga gittata).
giugno,m haziran.
giungere,i ulaşmak, yetişmek, varmak, gelmek.
giuramento,m yemin.
giurare,i yemin etmek, and içmek.
giurisprudenza,f hukuk.
giusto,ag doğru.
glabro,ag tüysüz.
glaciazione,f buzulların yayılması.
gli,pr ona.
gloria,f utku, zafer.
glucosio,m (chim.) glükoz, üzüm şekeri.
gobba,f kambur.
goccia,f damla.
gocciolare,i damlamak; t damlatmak.
godere,i zevk almak.
gola,f boğaz.
golfo,m körfez.
gomito,m dirsek.
gomitolo,m yumak.
governo,m hükümet.
gradino,m basamak.
graduale,ag yavaşça, yavaş yavaş, derece derece.
grafico,m grafik.
grammo,m gram.
Gran Bretagna,f Büyük Britanya.
granchio,m (zoo.) yengeç.
grande,ag büyük.
grandine,f dolu (yağan buz).
grandioso,ag muhteşem, heybetli.
granito,m granit.
grano,m tahıl.
grasso,ag şişman; yağlı.
grasso,m yağ.
grassoccio,ag oldukça şişman.
grattare,t kaşımak.
grattarsi,r kaşınmak.
grave,ag ağır; ciddi.
gravidanza,f gebelik, hamilelik.
gravido,ag gebe, hamile.
gravità,f (fis.) yerçekimi.
Grecia,f Yunanistan.
greco,ag Yunan; m Yunanca.
grembo,m kucak.
grigiastro,ag grimsi, grimtrak.
grigio,ag gri.
grilletto,m tetik.
Groenlandia,f Grönland.
grotta,f mağara.
guadagno,m kazanç.
guancia,f yanak.
guano,m katılaşmış kuş dışkısı.
guanto,m eldiven.
guardare,ti bakmak.
guardia,ag bekçi, gözcü.
guardiano,m gardiyan, bekçi.
guarire,i iyileşmek; t iyileştirmek (isc+).
guasto,ag bozuk.
guercio,ag şaşı (sin. strabico).
guerra,f savaş.
guerriglia,f gerilla.
gufo,m baykuş.
guida,f kılavuz, rehber.
guizzare,i hızlıca hareket etmek; kaçmak.
guscio,m kabuk.
guttaperca,f bir çeşit kauçuk