İtalyanca Türkçe Sözlük İ Harfiyle Başlayan Kelimeler

İtalyanca Türkçe Sözlük

/ İtalyanca Türkçe Sözlük / İtalyanca Türkçe Sözlük İ

    8

             İ

İtalyanca İ

İtalyanca İ ile Başlayan Kelimeler

idea,f düşünce, fikir.
idoneità,f uygunluk.
idoneo,ag uygun.
idrofobia,f (med.) kuduz.
idrogeno,m hidrojen.
ieri,av dün.
ignaro,ag bilinmeyen.
ignorante,ag cahil, bilmez.
ignoranza,f cahillik, cehalet.
ignorare,t bilmemek, göz ardı etmek.
ilare,ag mutlu.
illudere,t aldatmak.
illuminare,t aydınlatmak (sin. rischiarare).
illuminarsi,r aydınlanmak.
illuminazione,f aydınlatma.
imbattersi,r karşılaşmak.
imbibire,t emmek (isc+).
imbrogliare,t karıştırmak, bozmak; kafa karıştırmak; aldatmak, kandırmak, dolandırmak.
imbroglione,m sahtekâr, dolandırıcı.
imbuto,m huni.
imitare,t taklit etmek.
immagazzinare,t depolamak.
immagine,f görüntü.
immane,ag çok büyük, kocaman.
immediato,av hemen, anında.
immergere,i ortaya çıkmak.
immondizia,f pislik; çöp (il bidone delle immondizie: çöp bidonu).
impacciare,t engel olmak.
impalcatura,f iskele (inşaatta).
imparare,t öğrenmek.
imparziale,ag tarafsız, taraf tutmayan.
impatto,m çarpma, çarpış, vuruş; etki.
impegnare,t rehin vermek.
impellere,t sevk etmek.
impensierire,ti kaygılandırmak; kaygılanmak (isc+).
impiccagione,m başkasının işine burnunu sokan.
impiegare,t işe almak; yatırım yapmak.
impiegato,m memur, çalışan.
imporre,t yüklemek, dayatmak.
importante,ag önemli.
importare,t dışalım yapmak.
impossibile,ag olanaksız.
impregnare,t ıslatmak.
impresa,f girişim; macera.
imprigionare,t hapsetmek.
imprimere,t basmak (matbaada).
impronta,f iz.
imprudente,ag saygısız, küstah.
in,pr içinde, -de.
inarcare,t bükmek, eğmek.
inauguarare,t bir yerin açılışını kutlamak.
inaugurazione,f kutlama; açılış töreni.
incandescente,ag yüksek sıcaklığı nedeniyle ışık saçan.
incauto,ag dikkatsiz.
incendio,m ateş, alev.
incessante,ag kesintisiz.
inchiesta,f araştırma; soruşturma.
inchinarsi,r (saygı ifadesi olarak) eğilmek (mi inchino alla tua bravura).
incidente,m kaza.
incidere,t oymak.
incognito,ag bilinmeyen.
incolore,ag renksiz.
incolumità,f güvenlik.
incommensurabile,ag karşılaştırılamaz.
inconsapevole,ag bilinçsiz.
inconsio,ag biliçsiz.
incontro (a),pr (-ye) karşı.
incredulità,f inançsızlık, dinsizlik.
incredulo,ag inançsız, dinsiz.
incrementare,t geliştirmek, zenginleştirmek.
incremento,m artış.
incrociare,t geçmek, katetmek.
incubo,m kabus.
indagare,t araştırmak.
indagine,f soruşturma.
India,f Hindistan.
indicato,ag gösterilmiş; uygun.
indice,m işaret parmağı.
indietro,pr geri, geriye, arkada.
indirizzo,m adres.
indiziare,t kuşkulanmak.
indubbiamente,av kuşkusuz olarak.
indulgere,t hoşgörmek; şımartmak.
indurre,t neden olmak.
industria,f sanayi, endüstri.
inerzia,f (fis.) eylemsizlik.
infatti,av gerçekten.
inferno,m cehennem.
infilare,t iğnenin deliğine ip takmak.
infimo,ag küçük, çok küçük; alçak, çok alçak.
infinitesimale,ag ölçülemeyecek denli küçük.
inflettere,t çekmek (dilbilgisi).
infliggere,t birinin başına hoş olmayan birşey getirmek.
influente,ag sözü geçen, güçlü.
influenza,f etki; grip.
infrangere,t kırmak.
infrarosso,m kızılötesi ışık; ag kızılötesi.
ingannare,t yanıltmak; aldatmak.
ingegnere,m mühendis.
ingegneria,f mühendislik.
Inghilterra,f İngiltere.
inghiottire,t yutmak (isc+-).
ingiustizia,f adaletsizlik.
inglese,ag İngiliz; m İngilizce, İngiliz dili.
ingranaggio,m (mecc.) dişli.
ingrassare,t şişmanlatmak; (toprak) gübrelemek; yağlamak; i şişmanlamak; zenginleşmek.
iniziare,ti başlatmak; başlamak.
iniziativo,m girişim.
innamorare,t aşık etmek.
innanzitutto,av herşeyden önce, öncelikle.
innescare,t başlatmak, neden olmak, tetiklemek.
inno,m marş (inno nazionale).
innocente,ag suçsuz, masum.
innocuo,ag zararsız.
inoltrare,t iletmek, ulaştırmak.
inoltrarsi,r ilerlemek.
inoltre,av ek olarak, ayrıca.
inquinamento,m kirlenme; kirlilik.
inquinare,t kirletmek.
insabbiare,t kumla kaplamak; engellemek, engel olmak.
insediamento,m yerleşim, yerleşme.
insegnante,mf öğretmen.
insegnare,t öğretmek.
insensato,ag akılsız, aptal.
insetticida,m böcek ilacı.
insetto,m böcek.
insieme,av birlikte.
insolente,ag küstah.
insolubile,ag çözülemez.
insorgere,t başkaldırmak; ortaya çıkmak.
insormontabile,ag aşılamaz, aşılmaz.
instaurare,t kurmak.
insuinare,t demeye getirmek (genellikle kötü bir şeyi).
intaccare,t bozmak, zarar vermek.
intelligente,ag zeki.
intelligenza,f zeka.
intendente,m memur; görevli.
intendere,t anlamak; niyet etmek.
intensità,f yoğunluk.
intenso,ag yoğun.
intento,m istek, niyet.
interesse,m ilgi; çıkar.
interiezione,f ünlem; haykırma.
interlocutore,m konuşulan kişi, muhatap.
interno,ag iç.
interpretazione,f yorum, yorumlama; çeviri.
interramento,m toprağa girme; toprakla örtülme; toprakla dolma.
interrompere,t sözünü kesmek.
intersecare,t kesmek, geçmek (örnek: il canale interseca la pianura).
intersecarsi,r kesişmek.
intervallo,m aralık.
intervento,m müdahale.
intestino,m bağırsak.
intrappolare,t tuzağa düşürmek.
intraprendere,t başlamak (prendere gibi çekilir).
intrudere,t zorla içeri sokmak.
inusitato,ag alışılmamış, alışılmadık.
invadere,t işgal etmek.
invece,av yerine.
invenzione,f buluş; aygıt, alet.
inverno,m kış.
investimento,m yatırım.
investire,t yatırım yapmak; (motorlu araçla) ezmek (isc+).
inviare,t göndermek, yollamak.
invitare,t çağırmak, davet etmek.
involucro,m kap; zarf.
io,pr ben.
ira,f öfke.
iracheno,ag Iraklı.
Irak,f Irak.
Iran,f İran.
iranico,ag İranlı.
Iraq,f Irak.
Irlanda,f İrlanda.
irlandese,ag İrlandalı.
irradiare,ti yaymak; yayılmak.
irraggiare,v. irradiare.
irto,ag sert.
iscriversi (a),r kayıt olmak.
Islam,m İslam.
islamico,ag Müslüman.
Islamismo,m İslam.
Islanda,f İzlanda.
islandese,ag İzlandalı.
isola,f ada.
ispettore,m müfettiş.
ispirare,t ilham vermek.
ispiratore,m ilham perisi.
Israele,m İsrail.
israeliano,ag İsrailli.
issare,t (bayrak) çekmek; yükseğe kaldırmak.
istituto,m kurum, enstitü.
istruire,t ders vermek (isc+).
istruttore,m öğretmen.
Italia,f İtalya.
italiano,ag İtalyan; İtalyanca.
iugoslavo,ag Yugoslav.
ivi,av orası; orada.