İtalyanca Türkçe Sözlük O Harfiyle Başlayan Kelimeler

İtalyanca Türkçe Sözlük

/ İtalyanca Türkçe Sözlük / İtalyanca Türkçe Sözlük O

    12

             O

İtalyanca O

İtalyanca O ile Başlayan Kelimeler

o,co ya da.
oca,f kaz.
occhio,m göz.
occludere,t engellemek, tıkamak.
occlusione,f tıkanma.
oceano,m okyanus.
oceanografia,f denizbilim, oşinografi.
odiare,t nefret etmek.
odiernamente,av bugünlerde.
odierno,ag bugünkü.
odio,m nefret.
offendere,t gücendirmek; yaralmak, zarar vermek.
offensiva,f saldırı.
offrire,t sunmak (isc-).
oggi,av bugün.
oggigiorno,av bugün, bugünlerde.
ogni,ag her.
ogniqualvolta,co her ne zaman.
ognuno,ag herbir, herbiri.
oleodotto,m petrol borusu; petrol boru hattı.
olio,m (sıvı) yağ.
olmo,m karaağaç.
oltre,pr öte, ileri, aşırı, başka.
oltremodo,av aşırı, son derece, oldukça.
oltrepassare,t aşmak, ötesine geçmek.
ombelico,m göbek.
ombra,f gölge.
ombrello,m gölgelik, şemsiye.
ometto,m küçük adam; akıllı çocuk, büyümüş de küçülmüş.
omogeneamente,av homojen olarak.
omogeneità,f homojenlik.
omogeneo,ag homojen.
onda,f dalga.
ondulato,ag dalgalı.
onesto,m namuslu.
onnipotente,ag herşeyi yapabilen.
onnisciente,ag herşeyi bilen.
onnivoro,ag (bio.) omnivor, herşeyi yiyen (hayvan).
onore,m onur.
ontano,m kızılağaç.
ONU,f Birleşmiş Milletler, BM (Organizzazione delle Nazioni Unite).
opaco,ag saydam olmayan.
opera,f iş; yapıt; sonuç; opera.
operaio,m işçi.
operare,t işlem yapmak, ameliyat etmek.
opinione,f görüş, düşünce, kanı.
opposto,ag karşıt, ters, zıt.
opprimere,t baskı yapmak.
oppure,co ya da.
ora,f saat; şimdi (da ora in poi: bundan sonra).
orario,m tarife.
orbita,f yörünge.
ordinario,ag olağan, alışılmış; adi, bayağı.
ordine,m düzen, sıra.
orecchio,m kulak.
orecchioni,m (med., pl.) kabakulak.
organismo,m organizma.
organizzare,t düzenlemek.
organizzatore,m düzenleyen, organizatör.
organizzatrice,f düzenleyen, organizatör.
origano,m güveyotu; kekik.
orina,f çiş, idrar.
orma,f ayak izi.
ormai,av artık.
oro,m altın.
orologio,m saat.
orso,m ayı.
orzo,m arpa.
osare,t cesaret etmek.
oscillare,i salınmak, salınım yapmak.
oscillatore,m osilatör.
oscillazione,f salınım.
ospedale,m hastane.
ospite,m konuk.
osservare,t gözlemek.
ossia,co ya da.
ossidazione,f paslanma, oksitlenme.
ossido,m pas, oksit.
ossigeno,m (chim.) oksijen.
osso,m kemik.
ostacolo,m engel.
ostaggio,m rehin.
osteggiare,t karşı çıkmak, karşı olmak.
ostilità,f düşmanlık.
ostrica,f istiridye.
ostruire,t engellemek; önünü tıkamak (isc+).
ottanta,ag seksen.
ottenere,t sağlamak, elde etmek.
ottobre,m ekim.
ottone,m (chim.) pirinç.
otturare,t kapatmak.
ovest,m batı.
ovino,ag koyuna ait (carne ovina:koyun eti).
oviparo,ag (zoo.) yumurtayla üreyen.
ovunque,av her yerde.
ovvero,co ya, ya da.
ovviamente,av besbelli, belli ki.
ozioso,ag tembel (domanda oziosa: anlamsız soru).
ozono,m (chim.) ozon.