İtalyanca Türkçe Sözlük b Harfiyle Başlayan Kelimeler

İtalyanca Türkçe Sözlük

/ İtalyanca Türkçe Sözlük / İtalyanca Türkçe Sözlük B

    2

             B

İtalyanca B

İtalyanca B ile Başlayan Kelimeler

babbo,m baba.
babbuino,m babun, habeş maymunu.
baccano,m gürültü.
bacchetta,f sopa; baget.
baciare,i öpmek.
bacinella,f küçük küvet.
bacino,m havza.
bacio,m öpücük.
baco,m tırtıl; larva (baco da seta: ipekböceği).
badare,i dikkat etmek.
baffo,m bıyık.
bagaglio,m bagaj; bavul.
Bagdad,f Bağdat.
Baghdad,v. Bagdad.
bagliore,m ışın; göz kamaştırıcı ışık.
bagnare,t suya girmek; suya dalmak.
bagnarsi,r ıslanmak; banyo yapmak.
bagno,m banyo.
baia,f körfez.
balbettare,ti kekelemek; bir dili çat pat konuşmak.
balbuzie,f kekemelik.
balcone,m balkon.
baldanza,f yüreklilik, cesaret; kibir.
baldanzoso,ag yürekli, cesur; kibirli.
baldoria,f şenlik ateşi.
balena,f balina.
balenare,i şimşek çakmak.
balia,f sütnine.
balìa,f güç, iktidar.
balla,f balya, denk.
ballare,ti oynamak, dans etmek.
balocco,m oyuncak.
balordo,ag kalınkafalı, anlayışsız.
baluardo,m siper.
balzare,i atlamak, sıçramak.
balzo,m sıçrama.
bambina,f kız, kız çocuğu.
bambino,m oğlan.
bambola,f kukla.
banale,ag bayağı, banal.
banana,f muz.
banca,f banka.
bancario,m bankacılık.
bancarotta,f iflas.
banchetto,m şölen, ziyafet.
banco,m bank, sıra.
banconota,f banknot.
banda,f şerit, bant; bando.
bandiera,f bayrak.
bandire,t dağıtmak, ilan etmek; yayınlamak, basmak; sürmek (isc+).
bando,m duyuru; yasak.
barare,i oyunda hile yapmak.
baratro,m uçurum.
barattare,t değiş tokuş etmek, trampa etmek.
barattarsi,r değiş tokuş etmek, trampa etmek.
barattolo,m ilaç şişesi; kavanoz.
barba,f sakal.
barbabietola,f pancar.
barbare,i kök salmak.
barbaro,ag barbar.
barbiere,m berber.
barca,f tekne, sandal; yığın.
barcaiolo,m kayıkçı.
barcollare,i sendelemek.
barella,f sedye.
barista,m barmen.
baro,m dolandırıcı.
barometro,m basınçölçer, barometre.
barone,m baron.
barra,f çubuk.
barriera,f bariyer.
baruffa,f kavga, ağız dalaşı.
barzelletta,f şaka (dire barzellette: şaka yapmak).
basale,ag temel.
basare,t kurmak.
base,f taban, temel.
basilica,f bazilika.
basilico,m fesleğen.
basso,ag alçak, kısa boylu; düşük.
basta,in yeter.
bastare,i yetmek.
bastimento,m gemi, tekne.
bastonare,t sopayla vurmak.
bastone,m değnek, baston.
battaglia,f savaş, çarpışma.
battagliare,i savaşmak, çarpışmak.
battere,ti vurmak; dövmek.
batteria,f pil.
batterio,m bakteri.
batteriologia,f bakteriyoloji.
batteriologico,ag bakteriyolojik.
batteriologo,m bakteriyolog.
battersi,r dövüşmek; kendi kendine vurmak.
battezzare,t vaftiz etmek.
batticuore,m yürek çarpması.
battimano,m el çırpma.
battistero,m kilisede vaftiz yapılan yer.
battito,m yürek çarpması.
battitura,f çarpma (yürek vb); harman.
battuta,f vuruş, darbe.
batuffolo,m deste.
baule,m valiz, bavul.
bava,f salya.
bavero,m yaka.
bazar,m pazar, çarşı.
bazzecola,f ıvır zıvır, değersiz şey.
beatitudine,f mutluluk.
beato,ag takdis edilmiş.
becco,m gaga; keçi.
beffa,f muziplik.
bellezza,f güzellik.
bellicoso,ag savaş seven, savaşçı.
bello,ag güzel.
belva,f vahşi hayvan.
benché,co karşın, rağmen.
bendare,t bağlamak.
bene,av iyi.
bene,m mal.
beneficio,m yarar; kazanç.
benessere,m gönenç, refah.
benestare,m onay.
Bengala,f Bangladeş.
bengalese,ag Bengaldeşli.
beniamino,ag gözde.
benigno,ag yumuşak huylu.
bensì,co fakat, ama, ancak.
benvenuto,av hoşgeldin, hoşgeldiniz.
benzina,f benzin.
beone,m içkici, ayyaş.
bere,t içmek.
Berlino,f Berlin.
berretto,m başlık.
bersaglio,m hedef.
bestemmiare,t küfretmek; ilenmek, beddua etmek.
bestiame,m evcil hayvan (bestiame grosso: büyükbaş hayvan, bestiame minuto: küçükbaş hayvan).
betulla,f huş ağacı.
bevibile,ag içilebilir.
bevitore,m içkici, ayyaş.
bevitrice,f içkici, ayyaş.
biancastro,ag beyazımsı.
biancheggiamento,m ağarma, beyazlaşma.
biancheria,f keten ya da pamuklu giysi.
bianco,ag ak, beyaz.
biasimare,t ayıplamak, eleştirmek.
Bibbia,f İncil.
bibita,f içecek.
bibliografia,f kitapta kaynakça, bibliyografya.
biblioteca,f kitaplık, kütüphane.
bicchiere,m bardak.
bicicletta,f bisiklet.
bidone,m bidon.
bieco,ag eğik, uğursuz.
biennale,ag iki yılda bir yapılan, iki yıllık.
biennalmente,av iki yılda bir kez.
bietola,f pancar.
biglietto,m bilet.
bilancia,f denge.
bilanciamento,m dengeleme.
bilanciare,t dengelemek.
bilanciarsi,r dengelenmek, dengeye getirilmek.
bilancio,m bilanço.
bile,f safra.
biliardo,m bilardo.
bilinguismo,m iki dil bilme.
bilioso,ag karaciğeri hasta olan.
bimba,f bebek (kız).
bimbo,m bebek (oğlan).
binario,m yol, hat, peron.
biografia,f yaşamöyküsü.
biologia,f biyoloji.
biologico,ag biyolojik.
biologo,m biyolog.
biondo,ag sarışın.
birbante,m dolandırıcı.
birra,f bira.
birreria,f bira satılan ve içilen yer, biracı.
bis,av iki kez (tiyatroda vb).
biscotto,m bisküvi.
bisnonna,f büyük büyükanne.
bisnonno,m büyük büyükbaba.
bisognare,i gerekmek.
bisogno,m gereksinim.
bistecca,f biftek.
bisturi,m bisturi.
bitorzolo,m sivilce.
bizzarro,ag özgün, orijinal; acayip.
bizzoso,ag çabuk kızan; söz dinlemez.
blasfemo,f (kutsal şeylere) sövme, küfretme.
blaterare,i yüksek sesle çene çalmak.
bloccare,t yolu kesmek; ablukaya almak.
bloccato,ag engellenmiş; kesilmiş (yol).
blu,ag mavi.
bocca,f ağız.
boccale,m maşrapa; kavanoz.
boccata,f lokma.
bocchino,m ağızlık.
bocciare,t sınıfta bırakmak; reddetmek.
bocciatura,f sınıfta kalma.
bocciolo,m gonca.
boccone,m lokma.
boia,m cellat.
bolla,f hava kabarcığı.
bollare,t mühürlemek.
bollato,ag mühürlenmiş.
bollente,ag kaynayan; sıcak.
bolletta,f hesap.
bollettino,m bülten.
bollire,ti kaynamak; kaynatmak (isc+-).
bollo,m mühür; damga.
bomba,f bomba.
bombardamento,m bombardıman.
bombardare,t bombalamak.
bonaccia,f sakin hava.
bonarietà,f içtenlik.
bonifica,f toprağın iyileştirilmesi.
bonificare,t tarıma elverişli duruma getirmek.
bonificazione,f toprağın iyileştirilmesi.
bontà,f iyilik, naziklik.
borbottare,ti fısıldamak; bir dili kötü konuşmak.
bordo,m (gemide) borda; kenar.
borgata,f küçük kasaba.
borghese,ag kentsoylu, burjuva.
borghesia,f kentsoyluluk, burjuvazi.
borgo,m küçük kasaba; köy.
boria,f kibir, kurum; gösteriş.
borioso,ag kibirli; gösterişli.
boro,m (chim.) bor, B.
borraccia,f küçük şişe.
borsa,f çanta; çanta.
borsaiolo,m yankesici.
boschetto,m koru.
bosco,m orman.
Bosnia,f Bosna.
bosniaco,ag Boşnak; m Boşnakça.
botanica,f bitkibilim, botanik.
botta,f kara kurbağası; vuruş.
bottega,f dükkan.
bottiglia,f şişe.
bottino,m yağma; kör kuyu (sin. pozzo nero).
bottone,m düğme.
bozza,f kabartı; taslak.
bozzetto,m taslak; model.
braccare,t avlamak; ele geçirmek.
braccio,m kol.
bracco,m av köpeği.
bracconiere,m yasak avlanma yapan avcı.
brama,f istek, özlemini çekme.
bramare,t göz dikmek.
bramire,i (hayvan) ses çıkarmak (isc+).
bramosia,f özlem, isteklilik.
bramosità,f özlem, isteklilik.
bramoso,ag özlem çeken, istekli.
branca,f pençe.
branchia,f solungaç.
branco,m sürü.
brancolare,i el yardımıyla aramak.
branda,f branda.
brandello,m paçavra.
brano,m parça; okuma parçası.
Brasile,m Brezilya.
brasiliano,ag Brezilyalı.
bravo,ag becerikli.
bravura,f ustalık.
breve,ag kısa.
brevettare,t patentini almak.
brevetto,m patent.
brevità,f kısalık.
brezza,f esinti, hafif rüzgar.
bricco,m çaydanlık.
bricconata,f dolandırıcılık.
briccone,m dolandırıcı.
briciola,f kırıntı.
brigante,m eşkıya.
briglia,f dizgin, yular.
brillante,ag parlak.
brillare,t parlamak.
brillo,ag içkili, çakırkeyif.
brina,f kırağı.
brindare,i sağlığa ya da şerefe içmek.
brio,m canlılık, neşe.
Britannia,f Britanya.
britannico,ag Britanyalı; Britanya'ya ait.
brivido,m titreme, ürperti.
brocca,f testi, sürahi.
brodo,m etsuyu; etsuyuna çorba.
bronchite,f bronşit.
broncio,m somurtma.
brontolare,ti mırıldanmak.
bronzo,m tunç, bronz.
bruciante,ag yakıcı.
bruciare,ti yakmak; yanmak.
bruciarsi,r kendini yakmak.
bruciatticcio,m yanış; yanık nesne; yanık kokusu.
bruco,m tırtıl.
brullo,ag çıplak.
bruno,ag esmer, karayağız.
brusco,ag ekşi; kaba, nezaketsiz.
Brussele,f Brüksel.
brutale,ag hayvansı, canavar gibi.
bruttezza,f çirkinlik.
brutto,ag çirkin.
buca,f delik; in, mağara.
buccia,f kabuk.
buco,m delik; küçük oda.
buddismo,m budizm.
buddista,ag budist.
budello,m bağırsak (pl. budelle f).
budino,m puding.
bue,m öküz.
bufalo,m manda.
bufare,i (hava) tipili olmak.
bufera,f tipi, bora.
buffo,ag soytarı; komedyen.
buffone,m soytarı.
bugia,f yalan.
bugiardo,ag yalancı.
buio,ag karanlık.
bulbo,m çiçek soğanı.
buono,ag iyi.
buonsenso,m sağduyu, aklıselim.
burattino,m kukla; aptal kişi.
burbero,ag kaba, hırçın.
buricco,ag ahmak, eşek (küfür).
burla,f şaka.
burlare,t şaka yapmak; dalga geçmek.
burlarsi,r dalga geçmek.
burocrazia,f bürokrasi.
burro,m katı yağ.
bussa,f vuruş, vurma, darbe.
bussare,ti kapıyı vurmak; dövmek.
bussola,f pusula.
busta,f zarf.
busto,m büst; göğüs.
buttare,t fırlatmak; kusmak.