İtalyanca Zaman Uyumları

İleri Seviye İtalyanca II

/ İleri Seviye İtalyanca II / İtalyanca Zaman Uyumları

    4

             Zaman

İtalyanca Zaman Uyumları

İtalyanca Zaman Uyumları

DURUMLAR

 

1. DURUM

 

Eşzamanlılık üzerinden congiuntivo presente kullanılır:

Non credo (şimdi) che venga (şimdi ya da yakın gelecekte) sanmam ki gelsin

Non crederai (şimdi) che venga (şimdi ya da yakın gelecekte) sanmam (condizionale ile) ki gelsin

Non credere (şimdi) che venga (şimdi ya da yakın gelecekte)! Geleceğini sanma!

Geçmişte yapılan eylemler için congiuntivo passato kullanılır:

Non credo (şimdi) che sia venuto (önce, iki hafta önce bir hafta önce vs) Gelmiş olduğunu sanmıyorum- Sanmam ki gelmiş olsun.

Non crederai (şimdi) che sia venuto (önce, iki hafta önce bir hafta önce vs .). Gelmiş olduğunu sanmam- Sanmam ki gelmiş olsun Sanmam ki gelmiş olsun

Non credere (şimdi) che sia venuto (önce, iki hafta önce bir hafta önce vs .)! Gelmiş olduğunu sanma!

Sonra yapılacak olan eylemler için congiuntivo presente ya da indicativo futuro kullanılır:

Non credo (şimdi) che venga / che verrà (daha sonra, temel cümleye bağlı olan eyleme göre daha sonra ) Geleceğini sanmıyorum- sanmam ki gelsin

Non crederai (şimdi) che venga / che verrà (daha sonra, temel cümleye bağlı olan eyleme göre daha sonra ) Geleceğini sanmıyorum- sanmam ki gelsin

Non credere (şimdi) che venga / che verrà (aha sonra, temel cümleye bağlı olan eyleme göre daha sonra ) Geleceğini sanma!- Sanma ki gelecek!

Eğer temel cümle ile yan cümle arasındaki zaman farkının altını çizmek istiyorsak bazı durumlarda yan cümlede congiuntivo imperfetto ya da trapassato bulabiliriz:

Immagino (adesso) che lui non ne fosse al corrente (uzun zaman önce) sanırım onun bundan haberi olmamış

È probabile (adesso) che avessero discusso il problema già negli anni ‘70. 70 li yıllarda bu problemin tartışılmış olması ihtimali var

 

2.DURUM

 

Yan cümlede eğer fiil geçmiş zamanda ise yani al passato prossimo o al passato remoto o all'imperfetto o trapassato prossimo kullanılabilir;

İki cümle arasındaki ilişki eğer

eşzamanlı ise , congiuntivo imperfetto kullanılır :

Non credevo ( o zaman ) che venisse (o zaman ya da yakında ). Geldiğini sanmıyordum

önceden vuku bulmuşsa congiuntivo trapassato kullanılır:

Non credevo (o zaman) che fosse venuto (bir gün önce, bir hafta önce vs.). Gelmiş olduğunu sanmıyordum

sonradan vuku bulacaksa il condizionale passato kullanılır (!):

Non credevo (o zaman) che sarebbe venuto (yan cümleye göre daha sonraki bir zaman) O zaman geleceğini sanmıyordum

Dikkat!

Şüphe bildiren fiiler (mesela dubitare, è possibile, può darsi...gibi ),
olumlu fikir beyan eden cümleler, (mesela pensare, credere, ritenere...gibi )
ya da açıklayıcı fiillerden (mesela. dire, sostenere, affermare... )den sonra condizionale passato'nun kullanımı kesinliğin güçlü ya da zayıf olmasına bağlı olarak değişir ;
o halde yan cümlede ifade edilen eylemin yer alıp almadığını mutlak bir kesinlikle söyleyebilmemiz pek mümkün olmamaktadır.

Dubitava che in quella situazione lo avrebbero difeso ( = gerçekten savundu mu bilmiyoruz ). O durumda onu savunmuş olabileceğinden şüpheleniyordu

Poteva darsi che Paolo ci avrebbe chiamati dall'autostrada (= ama sonuçta Paolo aradı mı bilinmez ). Belki de Paolo bizi otobandan aramıştır

Pensarono che una tavola rotonda sull'argomento sarebbe stata la soluzione migliore ( = gerçekten çözüm en iyisi mi bilmiyoruz). Yuvarlak masa toplantısının en iyi çözüm olduğunu düşünmüşlerdi

Affermai che Felice avrebbe finito il lavoro ( = Felice gerçekten işi bitirmiş midir bilinmez ). Felice'nin işi bitirmiş olabileceğini tasdiklemiştim

 

3.DURUM

 

Temel cümle eğer condizionale kipinde ise.

Eğer temel cümle l condizionale presente ya da passato (sarei contento che, desidererei che, avrebbe preferito che etc.)kipindeyse , yan cümle congiuntivo imperfetto (iki cümle arasındaki zamansallık ilişkisine eşzamanlı ise) ya da trapassato (nesne konumundaki fiil daha önceki bir zamanda vuku bulmuşsa):

Vorrei (şimdi ) che venisse (şimdi ya da yakın gelecekte). İsterim ki gelsin- Gelsin isterim

Vorrei (şimdi) che fosse venuto (daha önce, 2 hafta önce, 2 yıl önce vs.). İsterim ki gelmiş olsun- Gelmiş olmasını isterim

Avrei voluto (o zaman ) che venisse (şimdi). Gelmesini istemiştim

Avrei voluto (o zaman) che fosse venuto (daha önce). Gelmiş olmasını istemiştim