İtalyanca Bağlaçlar

İleri Seviye İtalyanca II

/ İleri Seviye İtalyanca II / İtalyanca Bağlaçlar

    5

             Bağlaç

İtalyanca Bağlaçlar

İtalyanca Bağlaçlar

Bağlaçlar

Düzenleme Bağlaçları

Birleştiren Bağlaçlar

olumlu

e/ed anche:

Maria e Fabio sono italiani ed anche Silvia é italiana

maria ve fabio italyanlar ve hatta Silvia da italyandır

olumsuz

né, neppure, neanche, nemmeno,

Non sono italiano neanche Richard é italiano

Ben italyan değilim ne de Richard italyan

Karşıtlama Bağlaçları

ma, però, tuttavia, anzi, peraltro piuttosto, daltra parte, malgrado

Richard non é italiano ma inglese

Richard italyan değil fakat ingiliz

Ayırma

Bağlaçları

o, oppure, ovvero, altrimenti

Richard é inglese o no?

Richard ingiliz mi yoksa değil mi?

Sonuç bildiren Bağlaçlar

perciò, dunque, quindi, ebbene

Richard é inglese perciò parla molto bene l'inglese

Richard ingiliz bu yüzden çok iyi ingilizce konuşuyor

Açıklayıcı bağlaçlar

cioè, ossia, infatti, vale a dire, ovverossia

Richard é inglese infatti potremmo chiederglielo come si dice “congiunzione” in inglese

Richard ingiliz nitekim ona sorabiliriz ingilizcede bağlaç ne demek diye.

Karşılaştırmalı bağlaçlar

e…e, sia…sia, o…o, né…né, non solo…ma anche

Richard non parla solo l' italiano ma anche l'irlandese

Richard sadece italyanca konuşmuyor ama aynı zamanda irlanda dilini de konuşuyor

Uyum bağlaçları

Açıklayıcı bağlaçlar

che, come

Penso che Richard parli molto bene italiano

Richard'ın çok iyi italyanca konuştuğunu düşünüyorum

Soru bağlaçları

se, come, perché, quando, quanto

Voglio sapere se io parlo bene italiano

acaba iyi italyanca konuşuyor muyum bilmek istiyorum

Sebep bildiren bağlaçlar

perché, poiché, in quanto, dato che, a causa di, siccome

Poiché parla bene l'italiano Richard ha trovato un bon lavoro subito

Richard iyi italyanca konuştuğu için hemen iyi bir iş buldu

Amaç bildiren bağlaçlar

affinché, perché, al fine di

Ti spiego congiunzioni affinché tu capisca bene e li usi perfettamente

sana bağlaçları iyi anlaman ve düzgün kullanman için açıklıyorum

Sonuç bildiren bağlaçlar

così…che, tanto…che, cosicché

L''italiano é una lingua cosi facile che tutti possono imparare in 5 mesi

İtalyanca o kadar kolay bir dil ki herkes 5 ay içinde öğrenebilir

Zaman bildiren bağlaçlar

quando, mentre, finché, allorché , dopo che, prima che

Ödünleme bağlaçları

sebbene, benché, pur, nonostante che,quantunque

Nonostante che parli bene, Nicolas dovrebbe studiare un poco della grammatica per poter scrivere bene l'italiano .

Iyi konuşmasına rağmen Nicolas italyanca'yı iyi yazabilmek için biraz gramer çalışmalı

Şart bağlaçları

se, a patto che, qualora, nel caso che,a condizione che

Potresti chiamarmi subito nel caso che ci sia un problema di lavoro

Sorun olduğu takdirde beni hemen arayabilirsin

Karşılaştırma bağlaçları

così…come, tanto…che, più…che, meno…che, più…di quanto

Richard parla piu bene l'italiano di quanto tu pensi

Richard sandığından daha iyi İtalyanca konuşuyor

Karşıtlama Bağlaçları

mentre, invece, laddove, anziché, in luogo di,

Dopo aver imparato l'italiano, invece di parlare l'inglese potrei parlare l'italiano con un italian.

İtalyanca öğrendikten sonra ingilizce konuşmak yerine italyanca konuşabilirim

Sınırlayan Bağlaçlar

per quanto, quanto a, tranne che

Quanto ad aumentare le paghe, non se ne parla.

Fiyatların artmasından gayrı bişey konuşulmuyo

Harici tutan bağlaçlar

senza che

Non posso stare senza che bere qualcosa

Birşey içmeden duramam

Ekleyici Bağlaçlar

oltre che, inoltre, altresì

Oltre che parlare l'inglese Nicolas parla molto bene lo spagnolo

İtalyanca konuşmanın yanında, Nicolas çok iyi ispanyolca konuşur