İtalyanca Edilgen Yapı Kurulumu

İleri Seviye İtalyanca II

/ İleri Seviye İtalyanca II / İtalyanca Edilgen Yapı Kurulumu

    13

             Edi

İtalyanca Edilgen Yapı Kurulumu

İtalyanca Edilgen Yapı Kurulumu

La forma passiva (Edilgen Çatı) cümlelerinde özne direkt olarak fiili yapan değil fiilden etkilenendir.

Öznenin belli olmadığı durumlarda da kullanılır. La forma attiva (Aktif Çatı) cümlelerinde özne ve yaptığı iş bellidir.

 

İtalyancada etken fiil edilgen hale dönüştürülürken “essere” yardımcı fiili kullanılır.

Yardımcı fiil etken fiilin zamanına çevrilir ve yanına etken fiilin “participio passato” hali eklenir.

 

Aktif cümleler aşağıdaki formül kullanılarak edilgen cümlelere dönüştürülür.

verbo essere + il participio passato del verbo scelto

 

Şimdi basit bazı Aktif Çatı (La Forma Attiva) cümleleri ele alalım:

Yasemin lancia la palla (Yasemin topu atıyor)

Özge mangia la mela (Özge elma yiyiyor)

Ayşe mi ami (Ayşe beni seviyor)

 

Şimdi bu cümleleri Edilgen Çatı (La Forma Attiva) haline dönüştürelim.

La palla è lanciata da Yasemin (Top Yasemin tarafından atılıyor)

La mela è mangiata da Özge (Elma Özge tarafından yeniliyor)

Io sono amato da Ayşe (Ben Ayşe tarafından seviliyorum)

 

Şimdi çeşitli zamanları içeren örnekler verelim.

I contratti sono firmati dalle ragazze . Sözleşmeler kızlar tarafından imzalanıyor.
La stanza è stata arredata da Sinem. Oda Sinem tarafından döşendi.
L'affito sarà pagato dai miei genitori. Kira ailem tarafından ödenecek.

Non si può certo dire che il cibo sia cucinato male. Yemeğin kötü pişirildiği kesinlikle söylenemez.

La macchina è stata riparata. Araba tamir edildi.

 

Dikkat ettiyseniz cümlenin hangi zamana ait olduğunu “Essere” fiilinin çekiminden anlıyoruz.

Şimdi aşağıdaki tabloda “Amare” fiilini kullanarak bunu görelim.

INDICATIVO

Presente

Passato Prossimo

Io sono amato
Tu sei amato
Lui/Lei è amato
Noi siamo amati
Voi siete amati
Loro sono amati

Io sono stato amato
Tu sei stato amato
Lui/Lei è stato amato
Noi siamo stati amati
Voi siete stati amati
Loro sono stati amati

Imperfetto

Trapassato Prossimo

Io ero amato
Tu eri amato
Lui/Lei era amato
Noi eravamo amati
Voi eravate amati
Loro erano amati

Io ero stato amato
Tu eri stato amato
Lui/Lei era stato amato
Noi eravamo stati amati
Voi eravate stati amati
Loro erano stati amati

Passato Remoto

Trapassato Remoto

Io fui amato
Tu fosti amato
Lui/Lei fu amato
Noi fummo amati
Voi foste amati
Loro furono amati

Io fui stato amato
Tu fosti stato amato
Lui/Lei fu stato amato
Noi fummo stati amati
Voi foste stati amati
Loro furono stati amati

Futuro Semplice

Futuro Anteriore

Io sarò amato
Tu sarai amato
Lui/Lei sarà amato
Noi saremo amati
Voi sarete amati
Loro saranno amati

Io sarò stato amato
Tu sarai stato amato
Lui/Lei sarà stato amato
Noi saremo stati amati
Voi sarete stati amati
Loro saranno stati amati

 

CONGIUNTIVO

Presente

Passato

Che io sia amato
Che tu sia amato
Che lui/lei sia amato
Che noi siamo amati
Che voi siate amati
Che loro siano amati

Che io sia stato amato
Che tu sia stato amato
Che lui/lei sia stato amato
Che noi siamo stati amati
Che voi siate stati amati
Che loro siano stati amati

Imperfetto

Trapassato

Che io fossi amato
Che tu fossi amato
Che lui/lei fosse amato
Che noi fossimo amati
Che voi foste amati
Che loro fossero amati

Che io fossi stato amato
Che tu fossi stato amato
Che lui/lei fosse stato amato
Che noi fossimo stati amati
Che voi foste stati amati
Che loro fossero stati amati

 

La forma passiva cümle kurarken “Essere” fiili yerine “venire” fiilini kullanmakta mümkündür.

Ancak sadece basit zamanlı fiillerde kullanılır.

La cena viene servita ogni giorno. Akşam yemeği her gün servis edilir.
Che cosa veniva cucinato con il fuoco? Ocakta ne pişirilmiş?

Il debito di Alitalia verrà pagato da noi? Alitalia'nın borcu bizim tarafımızdan mı ödenecek?

 

Venire fiilinin Essere fiilinin yerine kullanılmasını aşağıdaki örneklere bakarak daha iyi anlayabiliriz. :

Io mangio la mela / la mela è mangiata da me / la mela viene mangiata da me

Io mangiavo la mela / la mela era mangiata da me / la mela veniva mangiata da me

Io ho mangiato la mela / la mela è stata mangiata da me / ………………………………….

 

La forma passiva cümlelerde “Andare” fiili bir gerekliliği yada zorunluluğu ifade etmekte kullanılır. ( Dover essere anlamında)

Il compito va consegnato entro il 20 Settembre. = Il compito deve essere consegnato entro il 20 Settembre. Ödev 20 Eylül'de (-e kadar) teslim edilmeli.

Credi che la verità vada detta sempre, costi quel che costi? Ne pahasına olursa olsun her zaman doğrunun söylenmesi gerektiğine mi inanıyorsun?

La forma passiva cümlelerde “Andare” fiili perdere (kaybetmek), sprecare (israf etmek), distruggere (yıkmak) fiilleri ile birlikte de kullanılır.:

Nell'ultimo incidente la mia macchina è andata completamente distrutta . Son kazada arabam tamamen yok oldu.

L'economia mondiale è in crisi, miliardi di dollari sono andati persi. Ekonomi dünyası krizde, milyarlarca dolar kaybedildi(kaybolup gitti).