<% Response.Redirect "https://www.italyan.com/ileri-duzey-italyanca-II/italyanca_gramer_italyanca_presente_progressivo.html" %>
İtalyanca Presente Progressivo

İleri Seviye İtalyanca II

/ İleri Seviye İtalyanca II / İtalyanca Presente Progressivo

    3

             Pro

İtalyanca Presente Progressivo

İtalyanca Presente Progressivo

STARE+ GERUNDIO yapısı ile kurulur ve yapmakta(etmekte) anlamını verir.

Konuşan şahsın o an yaptığı eylemi bildirmesi durumunda kullanılır.

"ma so di certo a cosa stai pensando"

"ama kesinlikle biliyorum ne düşünmekte olduğunu" cümlesinde olduğu gibi stare ve sonrasında gelecek fiilin gerundio hali ile yapılır.

Düzensizi imperfetto zamandaki fiillerle aynıdır:

fare- facendo
bere-bevondo
condurre-conducendo
produrre-producendo
dire-dicendo
ama essere-essendo

Tipik italyan karı-koca tartışmasında

"Che cazzo stai dicendo?" gibi hafif küfürlü bir cümle duymaya alıştık.

Battisti'nin şarkısındaki (penso a te) örneğimize devam edelim:

è troppo grande la città,

per due che come noi


non sperano,

però "si stanno cercando"

şehir çok büyük hele ki bizim gibi
umut etmeyen ama "aramakta olanlar" için

Türkçede "aramakta olanlar" içinden ziyade "arayıp duran" gibi bir söyleyiş daha uygundur çevirilerde.

Imperfetto Progressivo

Geçmiş zamanda kullanırken çok tabii stare fiilinin imperfetto zamanından faydalanacağız.

Mesela müfettiş gelir ve şüpheliye cinayetin olduğu saatte ne yapmakta olduğunu sorar:

"Beh, intanto dimmi cosa sto facendo" l'ispettore chiede

şüpheli cevap verir:

Stavo dormendo, credo

"sanırım uyuyordum"

deriz türkçeye çevirirken ..

Uyumaktaydım biraz yapay durabilir.