İtalyanca Nesne Degerli Zamirler ( i pronomi diretti ) II

Orta Üst Seviye İtalyanca I

/ Orta Üst Seviye İtalyanca I / İtalyanca Nesne Degerli Zamirler II

    7

             Nesne II

İtalyanca Nesne Değerli Zamirler II

İtalyanca Nesne Değerli Zamirler Örnekler

Nesne değerli zamirler genellikle fiilinin öncesinde yer alıp bir kişiyi, hayvanı yada nesneyi temsil ederler.

3.Tekil
3.Çoğul
Erkek Karakter
lo
li
Dişi Karakter
la
le

Tekil nesne değerli zamirler, sesli ile başlayan bir kelimenin öncesinde yeralırsa " L' " biçimine dönüşürler.

Chi accompagna Francesco ? : L' accompagna Piero ( Lo accompagna Piero )

Chi accompagna Cristina ? : L' accompagna Piero ( La accompagna Piero )


Çoğul nesne değerli zamirler için yukarıda belirtiğimiz kural geçersizdir.

Chi accompagna i bambini ? : Li accompagna Piero

Chi accompagna Mina e Adelina ? : Le accompagna Piero

Nesne değerli zamirler bir tümcenin yerine de geçebilir.

Che cosa é successo ? : Non lo so

Burada " Ne Oldu ? " sorusu soruluyor
" lo " soru cümlesinin kendisinin yerine geçiyor
" Onu bilmiyorum " cevabı veriliyor
Eğer " lo " kullanılmasaydı, " Ne olduğunu bilmiyorum " olarak cümleyi kuracaktık. Kısaca cevabı uzatacaktık.

Nesne değerli zamanlar birleşik zamanlarla ( mesela geçmiş zaman ) kullanıldıklarında, fiilin sıfat fiil geçmiş zaman çekimini kendilerine göre biçimlendirirler.

Kısaca " il participio passato " nesne değerli zamirin cins ve sayısına uyar.

Tekil karakterli nesne değerli zamirler, bileşik zamanda " h " harfi öncesinde geldiklerinde " L' " biçimine dönüşür.

l' ho accompagnato ( Burada 1. tekil kişi, 3.tekil erkek kişiye eşlik etmiştir )

Cümlenin orjinali " lo ho accompagnato "

l' ho accompagnata ( Burada 1. tekil kişi, 3.tekil dişi kişiye eşlik etmiştir )

Cümlenin orjinali " la ho accompagnata "

li ho accompagnati ( Burada 1. tekil kişi, 3.çoğul erkek kişiler' e eşlik etmiştir)

Cümlenin orjinali " li ho accompagnati "

le ho accompagnate ( Burada 1. tekil kişi, 3.çoğul dişi kişiler' e eşlik etmiştir )

Cümlenin orjinali " le ho accompagnate "