İtalyanca Hikaye Zamanı I

Orta Üst Seviye İtalyanca I

/ Orta Üst Seviye İtalyanca I / İtalyanca Hikaye Zamanı I

    1

             Hikaye I

İtalyanca Hikaye Zamanı I

İtalyanca Hikaye Zamanı Giriş


Bu zaman, geçmişte devam eden zamana işaret etmektedir. İtalyan dilinde en çok kullanılan zamanlardan birisidir.

Günlük konuşmalarınızda geçmişte devam eden bir olayı anlatmaya kalkıştığınızda bu zamanı kullanabilirsiniz. Bu zaman içerisinde az sayıda kuralsız fiil barındırmaktadır.

Kurallı fiil çekimleri için kullanacağınız ekler aşağıda sunulmuştur.

ARE
ERE
IRE
Avo
Evo
Ivo
Avi
Evi
Ivi
Ava
Eva
Iva
Avamo
Evamo
Ivamo
Avate
Evate
Ivate
Avano
Evano
Ivano

Dikkatli bir okuyucu farklı renkler üzerine yoğunlaşır ve bu zamanın çekimini kısa zamanda anlar. Bu çekimleri kurallı fiillerimiz üzerinde görelim.

ANDARE
LEGGERE
DORMIRE
Andavo
Leggevo
Dormivo
Andavi
Leggevi
Dormivi
Andava
Leggeva
Dormiva
Andavamo
Leggevamo
Dormivamo
Andavate
Leggevate
Dormivate
Andavano
Leggevano
Dormivano