İtalyanca Hikaye Zamanı III

Orta Üst Seviye İtalyanca I

/ Orta Üst Seviye İtalyanca I / İtalyanca Hikaye Zamanı III

    3

             Hikaye III

İtalyanca Hikaye Zamanı III

İtalyanca Hikaye Zamanı Fare Dire Bere Çekimleri


Bu bölümde hikaye zamanı içerisinde kuralsız fiil çekimi özeliği gösteren fiiller incelenecektir. En fazla kullanılan kuralsız fiilleri ve çekimlerini sunuyorum.

FARE
DIRE
BERE
Facevo
Dicevo
Bevevo
Facevi
Dicevi
Bevevi
Faceva
Diceva
Beveva
Facevamo
Dicevamo
Bevevamo
Facevate
Dicevate
Bevevate
Facevano
Dicevano
Bevevano
TRADURRE
PROPORRE
PORRE
Traducevo
Proponevo
Ponevo
Traducevi
Proponevi
Ponevi
Traduceva
Proponeva
Poneva
Traducevamo
Proponevamo
Ponevamo
Traducevate
Proponevate
Ponevate
Traducevano
Propevano
Ponevano