İtalyanca Bilesik Zamirler ( i pronomi combinati ) I

Orta Üst Seviye İtalyanca I

/ Orta Üst Seviye İtalyanca I / İtalyanca Bilesik Zamirler ( i pronomi combinati ) I

    14

             Birleşik

İtalyanca Bilesik Zamirler ( i pronomi combinati ) I

İtalyanca Bilesik Zamirler ( i pronomi combinati ) I

Tümleç değerli zamirler, " lo " " la " " li " " le " nesne değerli zamirlerle birlikte kullanıldığında dönüşüm geçirirler. Bu dönüşümü tablomuzdan izleyelim.

lo
la
li
le
mi
me lo
me la
me li
me le
ti
te lo
te la
te li
te le
gli
glielo
gliela
glieli
gliele
le
glielo
gliela
glieli
gliele
ci
ce lo
ce la
ce li
ce le
vi
ve lo
ve la
ve li
ve le
loro
glielo
gliela
glieli
gliele

Efendim, tabloyu dikkatlice kontrol ettiğinizde " le " ve " loro " bileşimleri " gli " bileşimi şeklinde gerçekleşmiştir. Bu bir kuraldır.

 

" Giuseppe mi da il telefono " bu cümleyi bileşik zamir kullanarak kısaltalım

Giuseppe me lo da

 

" Giuseppe mi da la borsa " bu cümleyi bileşik zamir kullanarak kısaltalım

Giuseppe me la da

 

" Giuseppe mi da i fiori " bu cümleyi bileşik zamir kullanarak kısaltalım

Giuseppe me li da

 

" Giuseppe mi da le chiavi " bu cümleyi bileşik zamir kullanarak kısaltalım

Giuseppe me le da

 

Unutmayın bileşik zamirlerde " il participio passato " nesne değerli zamirin cins ve sayısına uyar.


" Giuseppe mi ha dato il telefono " bu cümleyi bileşik zamir kullanarak kısaltalım

Giuseppe me l' ha dato

 

" Giuseppe mi ha dato la borsa " bu cümleyi bileşik zamir kullanarak kısaltalım

Giuseppe me l' ha data

 

" Giuseppe mi ha dato i fiori " bu cümleyi bileşik zamir kullanarak kısaltalım

Giuseppe me li ha dati

 

" Giuseppe mi ha dato le chiavi " bu cümleyi bileşik zamir kullanarak kısaltalım

Giuseppe me le ha date