İtalyanca XI Sıfat Sıfatlar

Basit Düzey İtalyanca II

/ Basit Düzey İtalyanca II / İtalyanca Sıfat

    11

             Sıfat

İtalyanca Sıfat Sıfatlar

İtalyanca Sıfat Sıfatlar nelerdir?

Varlıkları herhangi bir özelliğini belirtmek suretiyle niteleyen veya kime ait olduğunu, yerini yada sayısını göstermek suretiyle belirten kelimelere denir. İtalyanca'da sıfat ismin cinsine ve sayısına uymak zorundadır. Belirtili tanım edatları, isim ve sıfat hep birlikte birbirlerine uyarlar. Olay bize çok yabancı ama biraz matematiksel düşünelim. Eğer isim tekil ise sıfat da tekil, isim çoğul ise sıfat da çoğul olacaktır. İsim erkek karakteri taşıyorsa sıfat erkek karakteri, isim dişi karakteri taşıyorsa sıfat dişi karakteri taşıyacaktır.

Tekil
Çoğul
Eril karakterli isim
o
i
e
i

Tekil
Çoğul
Dişil karakterli isim
a
e
e
i

"Kırmızı tren" cümlesini oluşturalım !

tren : il treno

kırmızı : rosso

il treno rosso

Burada ne oldu : kırmızı sıfatımız ismin cinsine uydu. İsim erkek karakter taşıyordu. Sıfat'da kendi erkekliğini ortaya çıkardı. Gülmeyin !

 

"Kırmızı yol" cümlesini oluşturalım !

yol : la via

kırmızı : rossa

la via rossa

Burada ne oldu : kırmızı sıfatımız ismin cinsine uydu. İsim dişi karakter karakter taşıyordu. Sıfat'da kendi dişiliğini ortaya çıkardı. Gülmeyin !

 

"Kırmızı trenler" cümlesini oluşturalım !

trenler : i treni

kırmızı ( lar ): rossi

i treni rossi

Burada ne oldu : kırmızı sıfatımız ismin hem cinsine hem de sayısına uydu. İsim erkek çoğul karakter taşıyordu. Sıfat'da kendi erkek çoğulluğunu ortaya çıkardı. Gülmeyin !

 

"Kırmızı yollar" cümlesini oluşturalım !

yollar : le vie

kırmızı ( lar ): rosse

le vie rosse

Burada ne oldu : kırmızı sıfatımız ismin hem cinsine hem de sayısına uydu. İsim dişi çoğul karakter taşıyordu. Sıfat'da kendi dişi çoğulluğunu ortaya çıkardı. Gülmeyin !

 

Şimdi bana gülen arkadaşların son kahkahalarını bitirmelerini bekliyorum.

Şöyle düşünüyorsunuz; "Babacım, çok basit ya, ismin sonunda hangi harf varsa sıfatın sonuna da o harfi koy olsun bitsin "

Ha ha ha ha beni güldürmeyin arkadaşlar

Ya sıfat (erkek dişi farketmez ), -e bitimli ise

Mesela "grande" italyanca'da büyük anlamına geliyor.

Ne oldu gençler, durdunuz birden..........

 

"Büyük tren" cümlesini oluşturalım !

tren : il treno

büyük : grande

il treno grande

Burada ne oldu : büyük sıfatımız ismin cinsine uydu. İsim erkek karakter taşıyordu. Sıfat'da kendi erkekliğini ortaya çıkardı. Gördüğünüz üzere sıfatın erkek karakteri -e bitimli.

 

"Büyük yol" cümlesini oluşturalım !

yol : la via

büyük : grande

la via grande

Burada ne oldu : büyük sıfatımız ismin cinsine uydu. İsim dişi karakter karakter taşıyordu. Sıfat'da kendi dişiliğini ortaya çıkardı. Gördüğünüz üzere sıfatın dişi karakteri -e bitimli.

 

"Büyük trenler" cümlesini oluşturalım !

trenler : i treni

büyük ( lar ) : grandi

i treni grandi

Burada ne oldu : büyük sıfatımız ismin hem cinsine hem de sayısına uydu. İsim erkek çoğul karakter taşıyordu. Sıfat'da kendi erkek çoğulluğunu ortaya çıkardı.

 

"Büyük yollar" cümlesini oluşturalım !

yollar : le vie

büyük ( lar ): grandi

le vie grandi

Burada ne oldu : büyük sıfatımız ismin hem cinsine hem de sayısına uydu. İsim dişi çoğul karakter taşıyordu. Sıfat'da kendi dişi çoğulluğunu ortaya çıkardı.

Pekala aramızdaki buzları eritelim; sıfatlar isimden öncede sonrada gelebilir

una casa bella

una bella casa