İtalyanca Geniş Zaman VII Capire Spedire Preferire

Basit Düzey İtalyanca II

/ Basit Düzey İtalyanca II / İtalyanca Geniş Zaman VII

    7

             Geniş 7

İtalyanca Geniş Zaman VII

İtalyanca Geniş Zaman Capire Spedire Preferire


USCIRE
SALIRE
STARE
FINIRE
Esco
Salgo
Sto
Finisco
Esci
Sali
Stai
Finisci
Esce
Sale
Sta
Finisce
Usciamo
Saliamo
Stiamo
Finiamo
Uscite
Salite
State
Finite
Escono
Salgono
Stanno
Finiscono

Dikkat: Finire fiilin çekimi çok önemlidir.

Çünkü "Capire, Spedire, Preferire" fiilleri de bu şekilde çekilir.

 

" Provate a uscire da questa stanza " ne anlama gelir ?

Provate : Deneyin

uscire : çıkmak

da : -den, -dan

questa : bu

stanza : oda

Provate a uscire da questa stanza : Bu oda'dan çıkmayı deneyin

 

" Voglio salire sulla tua barca " ne anlama gelir ?

Voglio : isterim

salire : çıkmak/binmek

sulla : üzerine

tua barca :senin sandalın

Voglio salire sulla tua barca : Senin sandalına binmek isterim

 

" Preferisco stare con i predenti " ne anlama gelir ?

Preferisco : Tercih ederim

stare : kalmak/olmak

con : ile

i predenti : kaybedenler

Preferisco stare con i predenti : Kaybedenlerle olmayı tercih ederim

 

" Emozioni non finire " ne anlama gelir ?

Emozioni : Heyecan/Duygular

non finire : bitmeyecek

Emozioni non finire : Heyecan hiç bitmeyecek

 

" Capire la bosnia " ne anlama gelir ?

Capire : Anlamak

la bosnia : bosna

Capire la bosnia : Bosna'yı anlamak

 

" Per spedire email da pagine ASP " ne anlama gelir ?

Per : İçin

spedire : göndermek/yollamak

da : -den, -dan

pagine : sayfalar

asp : asp (arkadaşlar asp bir teknoloji )

Per spedire email da pagine ASP : ASP sayfalarından email göndermek için

 

" Perché preferire il prodotto biologico? " ne anlama gelir ?

Perché : Niçin

Preferire : tercih etmek

il prodotto : ürün

biologico : biyolojik

Perché preferire il prodotto biologico : Neden biyolojik ürün tercih edilir ?