İtalyanca Geniş Zaman V

Basit Düzey İtalyanca II

/ Basit Düzey İtalyanca II / İtalyanca Geniş Zaman V

    5

             Geniş 5

İtalyanca Geniş Zaman V

İtalyanca Geniş Zaman fare dare dire


FARE
DARE
DIRE
Faccio
Do
Dico
Fai
Dai
Dici
Fa
Da
Dice
Facciamo
Diamo
Diciamo
Fate
Date
Dite
Fanno
Danno
Dicono

Hadi biraz örnek cümle çözümleyelim

"Faccio la spesa" ne anlama gelir?

Faccio : Ben yaparım

La spesa : Alışveriş

Faccio la spesa : Alışveriş yaparım

 

"Facciamo la partita" ne anlama gelir?

Facciamo : Biz yaparız

La partita : Maç

Facciamo la partita : Maç yaparız

 

"Fanno colazione"ne anlama gelir?

Fanno : Onlar

Colazione : Kahvaltı

Fanno colazione : Kahvaltı yaparlar

 

 

"Fa l'esercizio" ne anlama gelir?

Fa : O yapar

L'esercizio : Ödev

Fa l 'esercizio : Ödev yapar

 

"Da un libro" ne anlama gelir?

Da : Sen verirsin

Un libro : Kitap

Da un libro : Sen kitap verirsin

 

"Do una casa" ne anlama gelir?

Do : Ben veririm

Una casa : Ev

Do una casa : Ben ev veririm

 

"Dico la verita" ne anlama gelir?

Dico : Ben söylerim

La verita : Gerçek

Dico la verita : Ben gerçeği söylerim

 

"Diciamo a qualcosa" ne anlama gelir?

Diciamo : Biz söyleriz

Qualcosa : Şey

Diciamo a qualcosa : Biz birşeyler söyleriz

 

"Marco dice " ne anlama gelir?

Dice : Söylerler

Marco : Marco

Marco dice : Marco söylerler

 

"Con chi fai questo ? " ne anlama gelir ?

Con : ile (soru kelimesi ile baslayan soru cumlelerinde soru kelimesinden-burada soru kelimesi CHI dir-once gelir)

Chi : Kim

Fai : Yaparsın

Questo : Bu

Con chi fai questo ? : Bunu kiminle yapiyorsun ?