İtalyanca Geniş Zaman IX Essere Avere

Basit Düzey İtalyanca II

/ Basit Düzey İtalyanca II / İtalyanca Geniş Zaman IX

    9

             Geniş 9

İtalyanca Geniş Zaman IX

İtalyanca Geniş Zaman Essere Avere


ESSERE
AVERE
Sono
Ho
Sei
Hai
é
Ha
Siamo
Abbiamo
Siete
Avete
Sono
Hanno

Essere

"Essere" fiili en basit anlamda "olmak" manasına gelmektedir.

Sono turco : Ben türküm

Emre é turco : Emre türk

Sono l'italiano : Ben italyanım

 

" Noi non siamo angeli " ne anlama gelir ?

Noi : Biz

non siamo : değiliz

angelo : melek

Noi non siamo angeli : Biz melek değiliz

 

" Noi siamo chiesa " ne anlama gelir ?

Noi : Biz

siamo : olmak

chiesa : kilise

Noi siamo chiesa : Biz kiliseyiz.

 

" Essere liberi " ne anlama gelir ?

Essere : olmak

liberi : özgürlükler

Essere liberi : Özgür olmak

 

Avere

Avere fiili "olmak" manasına gelir. Essere fiilinden farkı ise;

Bir varlığa sahip olmak ( Bir kitaba sahibim, Bir kız arkadaşa sahibim)

Bir yaşa sahip olmak ( Ben 23 yaşındayım, Ben 34 yaşındayım)

Ho un amico l'italiano : Ben bir italyan arkadaşa sahibim

Ayşe ha un libro : Ayşe bir kitaba sahip

Ho venti anni : Yirmi yaşındayım

 

" Ho un segreto con un papà " ne anlama gelir ?

Ho : Sahibim

un segreto : sır

con : ile

un papà : baba

Ho un segreto con un papà : Baba ile ilgili bir sırrım var

 

" Ho un enorme debito " ne anlama gelir ?

Ho : Sahibim

un enorme : büyük

debito : borç

Ho un enorme debito : Büyük bir borcum var

 

" Non abbiamo paura delle grandi potenze " ne anlama gelir ?

Non abbiamo : Sahip değiliz

paura : korku

delle : -den, -dan

grande : büyük

potenza : güç, kuvvet

Non abbiamo paura delle grandi potenze : Büyük güçlerden korkmuyoruz

 

" Nino ha sedici anni " ne anlama gelir ?

Ha : Sahip

sedici anni : 16 yaş

Nino ha sedici anni : Nino 16 yaşında.