İtalyanca isim çoğullaştırma ileri

Basit Düzey İtalyanca I

/ Basit Düzey İtalyanca I / İtalyanca İsim Çoğullaştırma İleri

    4

             Çoğul II

İtalyanca İsim Çoğullaştırma II

İtalyanca isim nasıl çoğullaştırılır II?


Bu bölümde ileri düzeyde isimlerin nasıl çoğul hale geldiği işlenecektir. İtalyanca'ya yeni başlıyorsanız lütfen bu konuyu atlayınız.


Tekil
Çoğul
a
i

problema

problemi

sistema

sistemi

teorama

teoremi

panoroma

panoromi

programa

programi

tema

temi

clima

climi

diploma

diplomi

poeta

poeti

giornalista

giornalisti

turista

turisti


Tekil
Çoğul
à
à
è
è

caffè

caffè

università

università

libertà

libertà

facoltà

facoltà

possibilità

possibilità


Tekil
Çoğul
co
chi
ca
che
go
ghi
ga
ghe

buco : delik

buchi : delikler

fico : incir

fichi : incirler

chirurgo : cerrah

chirurghi : cerrahlar

lago : göl

laghi : göller

formica : karınca

formiche : karıncalar

sega : testere

seghe :testereler

mucca : inek

mucche : ineklerTekil
Çoğul
cio
ci
cia
ce
gio
gi
gia
ge

calcio : tekme

calci : tekmeler

lancia : sandal

lance : sandallar

orologio : saat

orologi : saatler

loggia : balkon

logge : balkonlarTekil
Çoğul
ìo
ìi
ìa
ìe

rinvìo : erteleme

rinvìi : ertelemeler

addìo : veda

addìi : vedalar

ronzìo : vızıltı

ronzìi : vızıltılar

bugìa : yalan

bugìe : yalanlar

follìa : delilik

follìe : delilikler

armonìa : harmoni

armonìe : harmoniler


Tekil
Çoğul
scio
sci
scia
sce

fascio : demet

fasci : demetler

ascia : balta

asce : baltalar


Tekil
Çoğul
glio
gli
glia
glie

figlio : erkek çoçuğu

figli : erkek çoçukları

scoglio : deniz kayası

scogli : deniz kayaları

figlia : kız çocuğu

figlie :kız çocukları

foglia : yaprak

foglie : yapraklar


Tekil
Çoğul
tore
trice
glia
glie

attore : erkek sanatçı

attrice : erkek sanatçılar

pittore : erkek ressam

pittrice : erkek ressamlar


Tekil
Çoğul
e
essa

barone : baron

baronessa : bayan baron

studente : erkek öğrenci

studentessa : bayan öğrenci

dottore : erkek doktor

dottoressa : bayan doktor

presidente : erkek başkan

presidentessa : bayan başkan

leone : erkek aslan

leonessa : bayan aslanİtalyanca'ya yabancı dilden gelen kelimeler cogul olurken, sadece tanım edatları değişir.

il fax

i fax

il killer

i killer

l'autobus

gli autobus

il film

i film

il bar

i bar