İtalyanca belirtili tanım edatları

Basit Düzey İtalyanca I

/ Basit Düzey İtalyanca I / İtalyanca Belirtili Tanım Edatları

    5

             Edat

İtalyanca Belirtili Tanım Edatlar

İtalyanca Belirtili Tanım Edatları Nelerdir?


İtalyan dilinde her sözcüğün önünde, kullanıldığı sözcükle anlam kazanan bir tanım edatı bulunmaktadır. Bu kavram Türk dilinde yoktur. İngiliz dilindeki "the" ve "a" bu kavramı tam anlamıyla karşılarlar.


"The" ya tekabül eden tanım edatı, belirli tanım edatı olarak adlandırılmaktadır."a" ya tekabül eden tanım edatı ise, belirsiz tanım edatı olarak adlandırılmaktadır.


Eğer kullanacağız isim belliyse(bildiğiniz) belirli tanım edatını, belli değilse belirsiz tanım edatını kullanacaksınız.

Tanım edatları belirli ve belirsiz olarak basitçe 2'ye ayrılır.

Kendi içlerinde ise erkek ve dişi karakterli olmak üzere tekrar 2'ye ayrılırlar.

4 tane tanım edatı olduğunu söyleyebiliriz.

Erkek karakterli belirli tanım edatı

Dişi karakterli belirli tanım edatı

Erkek karakterli belirsiz tanım edatı

Dişi karakterli belirsiz tanım edatı