İtalyanca Dişil karakterli belirtisiz tanım edatları

Basit Düzey İtalyanca I

/ Basit Düzey İtalyanca I / İtalyanca Dişil Karakterli Belirtisiz Tanım Edatları

    10

             Edat VI

İtalyanca Dişil Karakterli Belirtisiz Tanım Edatları

İtalyanca Dişil Karakterli Belirtisiz Tanım Edatları Nelerdir?


Una belirtisiz tanım edatı, sessiz ile başlayan dişil karakterli isimlerle kullanılır.


Dişil Belirtisiz Tekil
una ragazza
una sorella
una casa
una forza
una penna
una scatola
una zuppa
una montagna

Un' belirtisiz tanım edatı,sesliyle başlayan dişil karakterli isimlerle kullanılır.


Dişil Belirtisiz Tekil
un'amica
un'edizione
un'aula
un'automobile

Belirtisiz tanım edatlarının belirtili karşılıkları aşağıda sunulmuştur.


Belirtili
Belirtisiz
Dişil karakterli tanım edatı
la
una
l'
un

Aşağıdaki tabloyu iyice incelerseniz yukarıda yaptığımız basitleştirmenin ne kadar yararlı olduğu görülecektir !

Dişil Belirtisiz Tekil
una stampa
un'osservatore
una versione
un'unione
una gazzetta
un'arena
una notizia
un'innovazione

Şimdi kafası karışanlara yardımcı olalım.

"la ragazza " :

Tanıdığınız bir kız'dan bahsederken bu edatı kullanacaksınız.

"una ragazza " :

Tanımadığınız herhangi bir kız'dan bahsederken bu edatı kullanacaksınız.

"la finestra " :

Bildiğiniz bir pencereden bahsederken bu edatı kullanacaksınız.

"una finestra " :

Bilmediğiniz herhangi bir pencereden bahsederken bu edatı kullanacaksınız.

"l'automobile " :

Bildiğiniz bir arabadan bahsederken bu edatı kullanacaksınız.

"un'automobile " :

Bilmediğiniz bir arabadan bahsederken bu edatı kullanacaksınız.