İtalyanca belirtisiz tanım edatları

Basit Düzey İtalyanca I

/ Basit Düzey İtalyanca I / İtalyanca Belirtisiz Tanım Edatları

    8

             Edat IV

İtalyanca Belirtisiz Tanım Edatlar

İtalyanca Belirtisiz Tanım Edatları Nelerdir?


Belirtisiz tanım edatları hangi hallerde kullanılır ?

1. Eğer bahsedilen şey " herhangi bir şey " ise ( İngilizcede kullanılan "a" edatı aynı görevi üstlenir. )


2. Özel birşeyden bahsedilmediğinde


3. Bir sınıfı (cinsi) ifade etmek için