İtalyanca Derecelendirme Sıfatları (Küçüklük)

Orta Üst Seviye İtalyanca II

/ Orta Üst Seviye İtalyanca II / İtalyanca Derecelendirme Sıfatları (Küçüklük)

    8

             Sıfat III

İtalyanca Derecelendirme Sıfatları (Küçüklük)

İtalyanca Derecelendirme Sıfatları Küçüklük Nasıl Belirtilir?

Bir nesnenin yada kişinin diğer karşıtı karşısında küçüklüğünü ifade etmede aşağıdaki 2 yapı kullanılır.

 

meno......di yapısı iki şeyin bir özellik açısından küçüklüğünün karşılaştırılmasında kullanılır.

 

Enrico Gentile é meno alto di Andrea Bocelli

Laura Pausini é meno giovane di Luciano Pavarotti

Carlo Azeglio Ciampi é meno simpatico di Silvio Berlusconi

 

Yukarıdaki örneklerde farklı kişilerin " boy " " gençlik " " sempatiklik " özellikleri küçüklük açısından kıyaslanmıştır.

 

meno.......che yapısı bir şeyin iki özelliğinin karşılaştırılmasında kullanılır.

 

Emma Bonino é meno carina che bella

Emma Bonino hem güzel hem de sevimli dir. Fakat sevimliliği güzelliğinin gerisinde klmaktadır.

 

Loro mangiano meno carne che verdure

Bahsi geçen şahışlar hem sebze hem de et yemektedirler. Fakat sebzeye nazaran et'i daha az yemektedirler.