İtalyanca Dönüşlü Fiiller

Orta Üst Seviye İtalyanca II

/ Orta Üst Seviye İtalyanca II / İtalyanca Dönüşlü Fiiller

    3

             Dönüşlü

İtalyanca Dönüşlü Fiiller

İtalyanca Dönüşlü Fiiller Kullanımı


Özne, eylemi kendisi yapıyor ve bundan yine kendisi etkileniyorsa cümlede dönüşlü fiil kullanılır. Dönüşlü fiil kullanımında fiilin başına ilgili şahışı temsil eden bir ek getirilir. Bu ekler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

1.Tekil
mi
2.Tekil
ti
3.Tekil
si
1.Çoğul
ci
2.Çoğul
vi
3.Çoğul
si

 

" Svegliare " fiili uyandırmak anlamına gelir.

Il cane sveglia me : Köpek, beni uyandırır

" Svegliare " fiili dönüşlü olarak kullanıldığında uyanmak anlamına gelir.

Mi sveglio alle alle 6.00 : Ben, 6'da uyanırım


" Alzare " fiili kaldırmak anlamına gelir.

Il gatto alza me : Kedi, beni kaldırır

" Alzare " fiili dönüşlü olarak kullanıldığında kalkmak anlamına gelir.

Mi alzo subito : Ben, hemen kalkarım


" Guardare " fiili bakmak anlamına gelir.

Mario guarda il messaggio : Mario, mesaja bakar

" Guardare " fiili dönüşlü olarak kullanıldığında kendine bakmak anlamına gelir.

Mario si guarda : Mario kendine bakıyor

 


" Lavare " fiili yıkamak anlamına gelir.

Io lavo la mia borsa : Ben, çantamı yıkıyorum

" Lavare " fiili dönüşlü olarak kullanıldığında yıkanmak anlamına gelir.

Mi lavo : Ben, yıkanıyorum

 

" Pettinare " fiili taramak anlamına gelir.

Raffaella pettina la sua bambina : Raffaella, kızının saçlarını tarıyor

" Pettinare " fiili dönüşlü olarak kullanıldığında taranmak anlamına gelir.

Raffaella si pettina

 

" Mettere " fiili koymak anlamına gelir.

Giuseppe mette il libro sul tavolo : Giuseppe, kitabı masanın üzerine koydu

" Mettere " fiili dönüşlü olarak kullanıldığında başlamak anlamına gelir.

Giuseppe si mette a leggere : Giuseppe, okumaya başlar

 

" Preparare " fiili hazırlamak anlamına gelir.

Toto Cutugno prepara album dance : Toto, dans albümü hazırlıyor

" Preparare " fiili dönüşlü olarak kullanıldığında hazırlanmak anlamına gelir.

Toto Cutugno si prepara la festa della salvezza : Toto, kurtuluş bayramına hazırlanıyor