İtalyanca Gelecek Zaman II

Orta Düzey İtalyanca I

/ Orta Düzey İtalyanca I / İtalyanca Gelecek Zaman II

    2

             Gelecek II

İtalyanca Gelecek Zaman II

İtalyanca Gelecek Zaman Örnekler


İtalyan dilinde gelecek zamanı öğrenmeye devam ediyoruz. Bu aşamada gelecek zamanda sıkça kullanılan kuralsız fiil biçimlerini göreceksiniz. Eğer aşağıdaki verilen çekimlerde fiil çekimlerinin birinci çekimlerini öğrenirseniz geri kalanın sadece bilinen ekleri eklemekten başka bir şey olmadığını anlayacaksınız.

AVERE
POTERE
SAPERE
DOVERE
VEDERE
Av
Pot
Sap
Dov
Ved
Avrai
Potrai
Saprai
Dovrai
Vedrai
Av
Pot
Sap
Dov
Ved
Avremo
Potremo
Sapremo
Dovremo
Vedremo
Avrete
Potrete
Saprete
Dovrete
Vedrete
Avranno
Potranno
Sapranno
Dovranno
Vedranno

Gördüğünüz üzere yukarıdaki örneklerde " e " seslisi düşmektedir. Oluşan yeni biçimde çekim devam etmektedir.

CERCARE
PAGARE
SPIEGARE
DIMENTICARE
Cercherò
Pagherò
Spiegherò
Dimenticherò
Cercherai
Pagherai
Spiegherai
Dimenticherai
Cercherà
Pagherà
Spiegherà
Dimenticherà
Cercheremo
Pagheremo
Spiegheremo
Dimenticheremo
Cercherete
Pagherete
Spiegherete
Dimenticherete
Cercheranno
Pagheranno
Spiegheranno
Dimenticheranno

Karşımızda " gare " bitimli üç fiil var.

Görüldüğü üzere sadece fiilin köküne önce " h " ekleniyor,

sonrasında kurallı fiiller için geçerli çekim uygulanıyor.

" care " bitimli fiilerde de aynı işlem uygulanıyor.