İtalyanca Geçmiş Zaman IV

Orta Düzey İtalyanca I

/ Orta Düzey İtalyanca I / İtalyanca Geçmiş Zaman IV

    13

             Geçmiş IV

İtalyanca Geçmiş Zaman IV

İtalyanca Geçmiş Zaman AVERE ESSERE


Avere temelli geçmiş zaman çekimi
Essere temelli geçmiş zaman çekimi
Ho
Participio "o" ile sonlanır
Sono
o/a ile sonlanır
Hai
Sei
Ha
é
Abbiamo
Siamo
i/e ile sonlanır.
Avete
Siete
Hanno
Sono

Yukarıda yer alan tablo büyük önem arzetmektedir. Bir daha tekrar ediyorum. "Essere" temelli geçmiş zaman çekiminde "Participio Passato" özneye göre şekillenir. İlk adım fiilin geçişli yada geçişsiz mi olduğuna karar vermek, eğer geçişli ise "Participio Passato" yu özneye göre şekillendirmektir.

Mario é tornato

Mario erkek olduğu için "Participio Passato" o eki ile sonlandı.

Maria é tornata

Maria bayan olduğu için "Participio Passato" a eki ile sonlandı.

Loro (Mario,Julio) sono tornati

Mario ve Julio çoğul erkek olduğundan "Participio Passato" i eki ile sonlandı

Loro (Franca,Maria) sono tornate

Franca ve Maria çoğul bayan olduğundan "Participio Passato" e eki ile sonlandı

Loro (Mario,Franca) sono tornati

Çoğul grup bayan ve erkeklerden oluşuyorsa "Participio Passato" i eki ile sonlanır.