İtalyanca Zaman Zarfları

Orta Seviye İtalyanca II

/ Orta Seviye İtalyanca II / İtalyanca Zaman Zarfları

    2

             Zaman

İtalyanca Zaman Zarfları

İtalyanca Zaman Zarfları Nelerdir ?


L'altro ieri : Dünden evvel

Ieri : Dün

Oggi : Bugün

Domani : Yarın

Un anno fa : Bir yıl önce

Un mese fa : Bir ay önce

Il mese prossimo : Gelecek ay

Il mese scorso : Geçen ay

Prima : Önce

Dopo : Sonra

Appena : Sonrasında

Ancora : Hala

Gia : Henüz

 

Adesso : Şimdi

Spesso : Sık sık

Frequentemente : Sürekli

Qualche volte : Bazen

Raramente : Nadiren

 

Allora : O zaman

Dapprima : Başlangıçta

Tosto : Derhal

Infine : Sonunda

Mai : Hiçbir zaman

Presto : Erkenden

Sempre : Her zaman

Stanotte : Bu gece

Stasera : Bu akşam

Tardi : Geç

Fa : Önce