Emir Kipi Kullanımı III

İleri Seviye İtalyanca I

/ İleri Seviye İtalyanca I / Emir Kipi Kullanımı III

    5

             Emir III

Emir Kipi Kullanımı III

Emir Kipi Kurallı Fiil Çekimler

İtalyan dilinde emir kipi kullanımında kurallı fiillere getirilecek ekler aşağıda sunulmuştur.

ARE
ERE
IRE
2.tekil
a
i
i
3.tekil
i
a
a
1.çoğul
iamo
iamo
iamo
2.çoğul
ate
ete
ite
3.çoğul
ino
ano
ano

Emir kipleri, nesne ve tümleç değerli zamirlerle cümle içerisinde kaynaşırlar.

Pencereyi aç ! : Aprila ( Apri + la finestra )

Çikolata al ! : Prendilo ( Prendi + un cioccolatino )

Kitapları oku ! : Leggili ( Leggi + i libri )

Kapıyı aç ! : Aprila ( Apri + la porta )

 

Bu istisnalar adamı verem eder. 3 tekil ve çoğul şahışlarda kaynaşma olmaz.

" Aprala " yanlış, " la apra " doğru

" Leggali " yanlış, " li legga " doğru

" Prendalo " yanlış, " lo prenda " doğru

" Sentami " yanlış, " mi senta " doğru

" Apranola " yanlış " la aprano " doğru

" Legganoli " yanlış, " li leggano " doğru

" Prendanolo " yanlış, " lo prendano " doğru

" Scusimi " yanlış, " mi scusi " doğru

Kuralsız fiil çekimlerinde, 5 fiilin 2. tekil çekimlerinin kaynaşlamalarında aşağıdaki ses türemesi gerçekleşir.

va'
sta'
di'
da'
fa'
l
vall
stall
dill
dall
fall
t
vatt
statt
ditt
datt
fatt
n
vann
stann
dinn
dann
fann
m
vamm
stamm
dimm
damm
famm

dallo : ( da' + il libro ) ( il libro : lo )

dalla : ( da' + la borsa ) ( la borsa : la )

dalle : ( da' + le penne ) ( le penne : le )

dalli : ( da' + i libri ) ( i libri : li )

dillo : ( di' + questo canto ) ( questo canto : lo)

dilla : ( di' + la cosa ) ( la cosa : la )

dille : ( di' + le cose ) ( le cose : le )

Berlusconi fammi il favore di andare

Fammi il favore

Vacci subito !